Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
00:00 - 01:00
Μαρία Μαρκοπούλου
01:00 - 03:00
Ηρακλής Ευστρατιάδης
03:00 - 05:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
05:00 - 06:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
06:00 - 06:10
Μιχάλης Παπαευαγόρου - Νίτσα Παύλου - Χάρης Παναγιώτου
06:10 - 07:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
07:00 - 07:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου - Νίτσα Παύλου - Χάρης Παναγιώτου
07:05 - 08:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
08:00 - 08:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου - Χάρης Παναγιώτου - Νίτσα Παύλου
08:05 - 08:30
Μιχάλης Παπαευαγόρου - Νίτσα Παύλου - Χάρης Παναγιώτου
08:30 - 09:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
09:00 - 09:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου - Νίτσα Παύλου - Χάρης Παναγιώτου
09:05 - 10:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
10:00 - 10:10
Έλενα Χειλέτη
10:10 - 11:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
11:00 - 11:05
Έλενα Χειλέτη
11:05 - 12:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
12:00 - 12:05
Χαρά Γεωργιάδη
12:05 - 13:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
13:00 - 13:30
Πόλυς Χαραλάμπους - Κωνσταντίνος Νικολάου
13:30 - 15:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα Deutsche Welle
15:00 - 15:10
Πανίκος Καρπέττας
15:10 - 16:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
16:00 - 16:05
Πανίκος Καρπέττας
16:05 - 17:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
17:00 - 17:10
Πανίκος Καρπέττας
17:10 - 18:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
18:00 - 18:05
Γεωργία Αντωνιάδου
18:10 - 19:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
19:00 - 19:10
Φάνης Κρίγκος
19:10 - 21:00
Σώσης Θεοδοσίου
21:00 - 00:00
76 %
S
0 km/h
SE
3.2 km/h
86 %
W
3.4 km/h
S
7.7 km/h
54 %
NE
5.6 km/h
98 %
W
0.2 km/h

Αντί Μεγάρου Πλατεία

Ένας πρωτοπόρος της εποχής του, Λεμεσιανός πολεοδόμος

Ανάμεσα σε άλλα νέα έργα που εξαγγέλθηκαν πρόσφατα από το Δήμο Λεμεσού είναι και η αναμόρφωση και αναβάθμιση της ιστορικής Πλατείας Ηρώων. Μιας από τις ελάχιστες Πλατείες που διαθέτει η πόλη.

Με αφορμή λοιπόν αυτό, θυμηθήκαμε ένα σημαδιακό δημοσίευμα στην εφημερίδα «Αλήθεια» της Λεμεσού ημερ. 26 Ιούνιου 1937, όταν αποφασίστηκε η ανέγερση του νέου δημοτικού μεγάρου εκεί που είναι ακόμα και σήμερα.

Πρόκειται για ένα άρθρο του σπουδαίου Λεμεσιανού Γεώργιου Σ. Φραγκούδη (1869-1939).

Ας πούμε όμως λίγα λόγια για τον σημαντικόν αυτόν άνθρωπο που δυστυχώς οι Λεμεσιανοί πολύ λίγα ξέρουν γι αυτόν, αν ξέρουν κιόλας οι περισσότεροι:

Δικηγόρος, πολιτειολόγος, πολιτικός , βουλευτής Αθηνών, ιστορικός-ιστοριογράφος, δημοσιογράφος, εκδότης εφημερίδων («Μεταρρύθμιση» 1904-05 και 1921-22, «Το Φως», η πρώτη κυπριακή καθημερινή πρωινή εφημερίδα της Κυπρου, 1920 ), συγγραφέας, μυθιστοριογράφος, ποιητής, πολεοδόμος, εκπαιδευτικός, εκκλησιαστικός και νομικός δοκιμιογράφος. Ιδρυτής της Παντείου Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Επιστήμων, σήμερα Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Σχετικά με την ιδιότητά του ως πολεοδόμου, που είναι σχετική με το θέμα μας, ο ίδιος αναφέρει στην αυτοβιογραφία του:

«Αναφορικώς με τα Σχέδια Πόλεων, πολύ ασχολήθηκα και με το Σχέδιον των Αθηνών, για το οποίο έκαμα στον «Παρνασσό» μια διάλεξη προ 15 ετών, ενώπιον των αντιπροσώπων της τότε Κυβερνήσεως και από τότε έως σήμερα πολλά ενήργησα και έγραψα για το ζήτημα.

«Στην Κύπρο κατά τα τελευταία έτη, κατάγινα πολύ και με το ζήτημα της ρυμοτομίας των Κυπριακών πόλεων και με την ίδρυσι μιας λουτροπόλεως. Οι πόλεις της Κύπρου αναπτύχθησαν και καλλωπίσθησαν κατά να τελευταία έτη περισσότερο από τις πόλεις της Ελλάδος. Αλλά έμειναν πίσω εις το ζήτημα της ρυμοτομίας. Οι Δήμαρχοι της Κύπρου σαν να μη ήξεραν τί είναι ρυμοτομία και καταδίκασαν τες πόλεις της νήσου να μείνουν αιωνίως με στενά σοκάκια, δίχως πλατείες και λεωφόρους. Χάλασα τον κόσμο για να επιστήσω την προσοχή της Κυβερνήσεως και των Δήμων στο σπουδαίο αυτό ζήτημα των Κυπριακών πόλεων, έκαμα ένα συνέδριο όπου παρέστησαν οι δήμαρχοι και οι αντιπρόσωποι της Κυβερνήσεως και μίλησα και έγραψα συνεχή άρθρα στες εφημερίδες πως εννοούσα την ρυμοτομία σε κάθε πόλι της Κύπρου· ο αγώνας μου αυτός κάτι αποτέλεσμα έφερε. Άρχισαν τώρα να ομιλούν περί σχεδίου των πόλεων της Κύπρου.»

Το καλοκαίρι του 1931 δράττεται της ευκαιρίας που οι δήμαρχοι των κυπριακών πόλεων παραθέριζαν στις Πλάτρες, τους μαζεύει και δίνει διάλεξη με θέμα «Περί ρυμοτομίας και εμφανίσεως των κυπριακών πόλεων.» Ανάμεσα σε πολλές υποδείξεις και κατευθυντήριες γραμμές που έδωσε τους συμβούλευσε να κάνουν δημόσια θαλάσσια λουτρά, παρόλο που ήταν όπως τους είπε εναντίον των «μπεν μιξτ» καθώς επίσης και να μαζέψουν τις δημόσιες γυναίκες και να τις περιορίσουν εκτός πόλεως καθότι ήταν πηγή πολλών σκανδάλων!»

Και συνεχίζει:

«Είνε γνωστή οι κατά τα τελευταία έτη αγώνες μου, όπως επικρατήσει και εις τας πόλεις της Κύπρου μία ριζοσπαστική πολιτική ρυμοτομίας. Δυστυχώς παρ’ όλας τας προσπαθείας οι δήμαρχοι της νήσου δεν κατώρθωσαν να ξεφύγουν απ’ την πολιτικήν τού «τράβα σιόρ 3 πόδια πάρα μέσα». Πολλάκις υπέδειξα πώς αι κυπριακαί πόλεις είνε καταδικασμένοι επί ένα αιώνα εις στενοσόκακα, καθ’ ην στιγμήν αλλού και εις την Ελλάδα ακόμη, ολόκληροι συνοικίαι κατεδαφίζονται δια να δημιουργηθούν πλατείαι και πλατείς δρόμοι. Εις την Λέρον κτίζεται νέα πόλις τώρα έξω της παλαιάς .Δεν αμφισβητώ τας προόδους των κυπριακών πόλεων και τας φιλοτίμους προσπαθείας των δημάρχων της. Αλλά οι πνευματικοί ορίζοντες έμειναν στενοί σαν τα τουρκικά σοκκάκια, εις τούτο δε συνετέλεσε και η έλλειψις πρωτοβουλίας εκ μέρους της κυβερνήσεως.»

Ειδικά για το υπό ανέγερση δημοτικό μέγαρο Λεμεσού γράφει στο σχετικό άρθρο που είπαμε πιο πάνω, υπό τον τίτλο «ΑΝΤΙ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ» (διατηρώ αυτούσια τη σύνταξη και την ορθογραφία):

«Νέον τώρα κακούργημα επιτελείται κατά της Λεμεσού. Εις το πλέον συμφορημένον μέρος της πόλεως ετοιμάζεται η ανέγερσις του δημοτικού μεγάρου. Το αγορασθέν και έτοιμον ωραίον οικόπεδον φωνάζει εις τον διαβάτην:

-Σώσατε με, θέλω να γείνω πλατεία, αλλά ποιός ακούει.

Και ετοιμάζεται νέον πραξικόπημα κατά της πόλεως παρόμοιον με το της δημοτικής αγοράς της πλατείας της Κουνναπιάς η οποία κατηργήθη με την μανίαν των μεγάρων. Αι πόλεις της Κύπρου ασφυκτιούν και θέλουν λεωφόρους και πλατείας .Αι μικρότεραι πόλεις της Ελλάδος έχουν από δέκα πλατείας κάθε μία. Η Κύπρος δεν έχει σχεδόν καμμίαν. Τα κεντρικά μέρη πνίγονται. Λοιπόν προτείνω το οικόπεδον να γείνη πλατεία με άνθη και δένδρα.

Και αν θέλει ο δήμος μέγαρον ας κτίση εις την προκυμαίαν.

Υπάρχει δε συγχρόνως μια λαμπρά ευκαιρία να αποκτήση η πόλις το ωραιότερον δημοτικόν μέγαρον όλης της Ανατολής, την οικίαν του κ. Αντωνίου Πηλαβάκη, την ωραιοτέραν εν Κύπρω.

Το ότι είνε ολίγον εκτός του κέντρου εξουδετερώνεται από τόσα άλλα προσόντα. Υπάρχουν δε και σοβαρότεροι λόγοι επιβάλλοντες την απόκτησιν από τον δήμον του άνω μεγάρου. Ωστε Κύριε Δήμαρχε και σεις οι άλλοι Σύμβουλοι:

-Αντί μεγάρου η πόλις θέλει πλατείαν εις το κέντρον και την οικίαν Πηλαβάκη δια δημοτικόν μέγαρον. Περιμένομεν.»

 Στην φωτογραφία το οικόπεδο που ανεγέρθηκε το Δημαρχείο και χρησιμοποιήθηκε τον Μάιο του 1937 από τους Άγγλους για τους εορτασμούς της στέψης του Βασιλιά Γεωργίου του IV.