Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
00:00 - 01:00
Μαρία Μαρκοπούλου
01:00 - 03:00
Ηρακλής Ευστρατιάδης
03:00 - 05:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
05:00 - 06:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
06:00 - 06:10
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
06:10 - 07:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
07:00 - 07:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
07:05 - 08:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
08:00 - 08:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Χάρης Παναγιώτου, Νίτσα Παύλου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
08:05 - 08:30
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
08:30 - 09:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
09:00 - 09:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
09:05 - 10:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
10:00 - 10:10
Έλενα Χειλέτη
10:10 - 11:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
11:00 - 11:05
Έλενα Χειλέτη
11:05 - 12:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
12:00 - 12:05
Χαρά Γεωργιάδη
12:05 - 13:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
13:00 - 13:30
Πόλυς Χαραλάμπους, Κωνσταντίνος Νικολάου
13:30 - 15:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα Deutsche Welle
15:00 - 15:10
Πανίκος Καρπέττας
15:10 - 16:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
16:00 - 16:05
Πανίκος Καρπέττας
16:05 - 17:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
17:00 - 17:10
Πανίκος Καρπέττας
17:10 - 18:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
18:00 - 18:05
Γεωργία Αντωνιάδου
18:10 - 19:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
19:00 - 19:10
Φάνης Κρίγκος
19:10 - 21:00
Σώσης Θεοδοσίου
21:00 - 00:00
60 %
S
8.4 km/h
SW
6.6 km/h
85 %
W
7.6 km/h
S
7.2 km/h
64 %
NE
12.6 km/h
98 %
W
1.6 km/h

Πρόγραμμα

Πρoγραμμα

00:00 - 01:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
01:00 - 03:00
Μαρία Μαρκοπούλου
03:00 - 05:00
Ηρακλής Ευστρατιάδης
05:00 - 06:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
06:00 - 06:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
06:10 - 07:00
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
07:00 - 07:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
07:05 - 08:00
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
08:00 - 08:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
08:05 - 08:30
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Χάρης Παναγιώτου, Νίτσα Παύλου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
08:30 - 09:00
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
09:00 - 09:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
09:05 - 10:00
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
10:00 - 10:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
10:10 - 11:00
Έλενα Χειλέτη
11:00 - 11:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
11:05 - 12:00
Έλενα Χειλέτη
12:00 - 12:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
12:05 - 13:00
Χαρά Γεωργιάδη
13:00 - 13:30
Δημοσιογραφικό Τμήμα
13:30 - 15:00
Πόλυς Χαραλάμπους, Κωνσταντίνος Νικολάου
15:00 - 15:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα Deutsche Welle
15:10 - 16:00
Πανίκος Καρπέττας
16:00 - 16:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
16:05 - 17:00
Πανίκος Καρπέττας
17:00 - 17:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
17:10 - 18:00
Πανίκος Καρπέττας
18:00 - 18:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
18:10 - 19:00
Γεωργία Αντωνιάδου
19:00 - 19:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
19:10 - 21:00
Φάνης Κρίγκος
21:00 - 00:00
Σώσης Θεοδοσίου
00:00 - 01:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
01:00 - 03:00
Μαρία Μαρκοπούλου
03:00 - 05:00
Ηρακλής Ευστρατιάδης
05:00 - 06:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
06:00 - 06:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
06:10 - 07:00
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
07:00 - 07:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
07:05 - 08:00
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
08:00 - 08:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
08:05 - 08:30
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Χάρης Παναγιώτου, Νίτσα Παύλου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
08:30 - 09:00
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
09:00 - 09:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
09:05 - 10:00
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
10:00 - 10:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
10:10 - 11:00
Έλενα Χειλέτη
11:00 - 11:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
11:05 - 12:00
Έλενα Χειλέτη
12:00 - 12:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
12:05 - 13:00
Χαρά Γεωργιάδη
13:00 - 13:30
Δημοσιογραφικό Τμήμα
13:30 - 15:00
Πόλυς Χαραλάμπους, Κωνσταντίνος Νικολάου
15:00 - 15:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα Deutsche Welle
15:10 - 16:00
Πανίκος Καρπέττας
16:00 - 16:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
16:05 - 17:00
Πανίκος Καρπέττας
17:00 - 17:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
17:10 - 18:00
Πανίκος Καρπέττας
18:00 - 18:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
18:10 - 19:00
Γεωργία Αντωνιάδου
19:00 - 19:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
19:10 - 21:00
Φάνης Κρίγκος
21:00 - 00:00
Σώσης Θεοδοσίου
00:00 - 01:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
01:00 - 03:00
Μαρία Μαρκοπούλου
03:00 - 05:00
Ηρακλής Ευστρατιάδης
05:00 - 06:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
06:00 - 06:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
06:10 - 07:00
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
07:00 - 07:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
07:05 - 08:00
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
08:00 - 08:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
08:05 - 08:30
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Χάρης Παναγιώτου, Νίτσα Παύλου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
08:30 - 09:00
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
09:00 - 09:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
09:05 - 10:00
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
10:00 - 10:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
10:10 - 11:00
Έλενα Χειλέτη
11:00 - 11:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
11:05 - 12:00
Έλενα Χειλέτη
12:00 - 12:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
12:05 - 13:00
Χαρά Γεωργιάδη
13:00 - 13:30
Δημοσιογραφικό Τμήμα
13:30 - 15:00
Πόλυς Χαραλάμπους, Κωνσταντίνος Νικολάου
15:00 - 15:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα Deutsche Welle
15:10 - 16:00
Χάρις Πισσουρίου, Δανάη Χρίστου
16:00 - 16:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
16:05 - 17:00
Χάρις Πισσουρίου, Δανάη Χρίστου
17:00 - 17:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
17:10 - 18:00
Γιώργος Παυλίδης
18:00 - 18:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
18:10 - 19:00
Γιώργος Παυλίδης
19:00 - 19:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
19:10 - 21:00
Φάνης Κρίγκος
21:00 - 22:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
22:00 - 00:00
Μαρτίνος Περδίκης
00:00 - 01:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
01:00 - 03:00
Μαρία Μαρκοπούλου
03:00 - 05:00
Ηρακλής Ευστρατιάδης
05:00 - 06:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
06:00 - 06:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
06:10 - 07:00
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
07:00 - 07:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
07:05 - 08:00
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
08:00 - 08:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
08:05 - 08:30
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Χάρης Παναγιώτου, Νίτσα Παύλου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
08:30 - 09:00
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
09:00 - 09:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
09:05 - 10:00
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
10:00 - 10:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
10:10 - 11:00
Έλενα Χειλέτη
11:00 - 11:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
11:05 - 12:00
Έλενα Χειλέτη
12:00 - 12:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
12:05 - 13:00
Χαρά Γεωργιάδη
13:00 - 13:30
Δημοσιογραφικό Τμήμα
13:30 - 15:00
Πόλυς Χαραλάμπους, Κωνσταντίνος Νικολάου
15:00 - 15:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα Deutsche Welle
15:10 - 16:00
Πανίκος Καρπέττας
16:00 - 16:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
16:05 - 17:00
Πανίκος Καρπέττας
17:00 - 17:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
17:10 - 18:00
Πανίκος Καρπέττας
18:00 - 18:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
18:10 - 19:00
Γεωργία Αντωνιάδου
19:00 - 19:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
19:10 - 21:00
Φάνης Κρίγκος
21:00 - 00:00
Σώσης Θεοδοσίου
00:00 - 01:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
01:00 - 03:00
Μαρία Μαρκοπούλου
03:00 - 05:00
Ηρακλής Ευστρατιάδης
05:00 - 06:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
06:00 - 06:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
06:10 - 07:00
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
07:00 - 07:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
07:05 - 08:00
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
08:00 - 08:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
08:05 - 08:30
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Χάρης Παναγιώτου, Νίτσα Παύλου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
08:30 - 09:00
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
09:00 - 09:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
09:05 - 10:00
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος
10:00 - 10:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
10:10 - 11:00
Έλενα Χειλέτη
11:00 - 11:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
11:05 - 12:00
Έλενα Χειλέτη
12:00 - 12:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
12:05 - 13:00
Χαρά Γεωργιάδη
13:00 - 13:30
Δημοσιογραφικό Τμήμα
13:30 - 15:00
Πόλυς Χαραλάμπους, Κωνσταντίνος Νικολάου
15:00 - 15:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα Deutsche Welle
15:10 - 16:00
Πανίκος Καρπέττας
16:00 - 16:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
16:05 - 17:00
Πανίκος Καρπέττας
17:00 - 17:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
17:10 - 18:00
Πανίκος Καρπέττας
18:00 - 18:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
18:10 - 19:00
Γεωργία Αντωνιάδου
19:00 - 19:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
19:10 - 21:00
Ειρήνη Λαλάκη
21:00 - 00:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
00:00 - 02:00
Μαρία Μαρκοπούλου
02:00 - 04:00
Ειρήνη Λαλάκη
04:00 - 06:00
Ηρακλής Ευστρατιάδης
06:00 - 07:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
07:00 - 07:10
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (07:00 - 07:10)
07:10 - 08:00
Πανίκος Καρπέττας
08:00 - 08:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
08:05 - 09:00
Πανίκος Καρπέττας
09:00 - 09:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
09:05 - 10:00
Πανίκος Καρπέττας
10:00 - 10:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
10:10 - 11:00
Γιάννης Κωστακόπουλος, Σάββας Χρίστου
11:00 - 11:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
11:05 - 12:00
Χάρης Παναγιώτου, Χάρις Πισσουρίου
12:00 - 12:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
12:05 - 13:00
Χάρης Παναγιώτου, Χάρις Πισσουρίου
13:00 - 13:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
13:10 - 15:00
Μιχάλης Πουργουρίδης
15:00 - 15:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα Deutsche Welle
15:10 - 16:00
Μάριος Παπαδόπουλος
16:00 - 16:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
16:10 - 17:00
Μάριος Παπαδόπουλος
17:00 - 17:15
Δημοσιογραφικό Τμήμα
17:05 - 18:00
Έμιλυ Βασιλειάδου
18:00 - 18:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
18:10 - 19:00
Έμιλυ Βασιλειάδου
19:10 - 21:00
Ειρήνη Λαλάκη
21:00 - 00:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
00:00 - 02:00
Μαρία Μαρκοπούλου
02:00 - 04:00
Ειρήνη Λαλάκη
04:00 - 06:00
Ηρακλής Ευστρατιάδης
06:00 - 07:00
Ηρακλής Ευστρατιάδης
07:00 - 10:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
10:00 - 10:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
10:10 - 11:00
Πόλυς Χαραλάμπους
11:00 - 11:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
11:05 - 12:00
Έμιλυ Βασιλειάδου
12:00 - 12:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα
12:05 - 13:00
Έμιλυ Βασιλειάδου
13:00 - 13:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
13:10 - 15:00
Σπύρος Βασιλάκος
15:00 - 15:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα Deutsche Welle
16:00 - 16:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
17:00 - 17:15
Δημοσιογραφικό Τμήμα
17:05 - 18:00
Σώσης Θεοδοσίου
18:00 - 18:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
18:10 - 19:00
Σώσης Θεοδοσίου
19:00 - 22:00
Γιώργος Παυλίδης
22:00 - 00:00
Ανδρέας Βερναρδής