91 %
S
0 km/h
SE
3.2 km/h
93 %
SW
0.8 km/h
SE
1.6 km/h
91 %
E
6.9 km/h
99 %
SE
0 km/h

Κοινή διακήρυξη ενέκριναν τα Κοινοβούλια Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου

Κοινή διακήρυξη σύμφωνα με την οποία θα προωθηθεί περεταίρω η περιφερειακή συνεργασία Κύπρου Ελλάδας, Αιγύπτου στα ζητήματα ενέργειας, εκπαίδευσης,  τουρισμού και πολιτισμού ενέκριναν τα κοινοβούλια των τριών χωρών με το πέρας της 1ης τριμερούς συνάντησης των Προέδρων των τριών Κοινοβουλίων.

Στην κοινή διακήρυξη τονίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος της ενέργειας ως καταλύτης για την ευημερία και την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και το σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών 

Οι πρόεδροι των τριών κοινοβουλίων συμφώνησαν επίσης ότι η δεύτερη συνάντηση των τριών κοινοβουλίων θα γίνει στην Ελλάδα το 2020