Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
00:00 - 01:00
Μαρία Μαρκοπούλου
01:00 - 03:00
Ηρακλής Ευστρατιάδης
03:00 - 05:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
05:00 - 06:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
06:00 - 06:10
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος, Μαρία Ηροδότου
06:10 - 07:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
07:00 - 07:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος, Μαρία Ηροδότου
07:05 - 08:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
08:00 - 08:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Χάρης Παναγιώτου, Νίτσα Παύλου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Μαρία Ηροδότου, Χριστόφορος Νέστωρος
08:05 - 08:30
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος, Μαρία Ηροδότου
08:30 - 09:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
09:00 - 09:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος, Μαρία Ηροδότου
09:05 - 10:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
10:00 - 10:10
Έλενα Χειλέτη
10:10 - 11:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
11:00 - 11:05
Έλενα Χειλέτη
11:05 - 12:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
12:00 - 12:05
Χρήστος Ζαβός
12:05 - 13:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
13:00 - 13:40
Πόλυς Χαραλάμπους, Χρήστος Ζαβός
13:40 - 15:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
15:00 - 15:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα Deutsche Welle
15:05 - 15:15
Πανίκος Καρπέττας
15:15 - 16:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
16:00 - 16:05
Πανίκος Καρπέττας
16:05 - 17:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
17:00 - 17:10
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
17:10 - 18:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
18:00 - 18:05
Χρήστος Ζαβός
18:05 - 18:10
Γιώργος Παυλίδης
18:05 - 19:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
19:00 - 19:10
Γιώργος Παυλίδης
19:10 - 20:00
Γεωργία Αντωνιάδου
20:00 - 22:00
Γιούλια Ζήνωνος
22:00 - 00:00
60 %
S
0 km/h
93 %
S
4.8 km/h
43 %
NW
5 km/h
S
6.9 km/h
255 %
NW
3.1 km/h
58 %
NW
0.8 km/h

Προστασία μητρότητας, πατρότητας και θηλασμού στο επίκεντρο συνεδρίας της Επ. Εργασίας την Τρίτη

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας συνεδριάζει την Τρίτη έχοντας στην ημερήσια διάταξη σειρά προτάσεων νόμου για την προστασία της πατρότητας, της μητρότητας και του θηλασμού.
 
Τοποθετείται επίσης επί του εναρμονιστικού νομοσχεδίου για την ίδρυση, Δραστηριότητες και την Εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, το οποίο εναρμονίζει την κυπριακή νομοθεσία με το άρθρο 303 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση ασφαλιστικών δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητας ΙΙ).
 
Περαιτέρω, τα μέλη της Επιτροπής θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάργηση του λαχείου προνοίας.
 
Συγκεκριμένα, στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Εργασίας περιλήφθηκαν πρόταση νόμου για την προστασία της πατρότητας, άλλη για την προστασία της μητρότητας, όπως και πρόταση νόμου για την προώθηση και προστασία του μητρικού θηλασμού.
 
Η πρόταση νόμου για την προστασία της πατρότητας και δεύτερη πρόταση νόμου για τροποποίηση του νόμου των κοινωνικών ασφαλίσεων, στοχεύουν ώστε να επεκταθεί το δικαίωμα σε άδεια πατρότητας στα ζευγάρια που αποκτούν παιδί, χωρίς να έχουν τελέσει γάμο ή συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και κατατέθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ.
 
Άλλη πρόταση νόμου από το ΑΚΕΛ αφορά την προστασία της μητρότητας, με στόχο να επεκταθεί, από τρεις σε πέντε μήνες, η προβλεπόμενη περίοδος της απαγόρευσης τερματισμού απασχόλησης μητέρας από εργοδότη κατά τρόπο ώστε να συνάδει με την
περίοδο που παρέχεται από τον νόμο προκειμένου να διευκολύνονται οι μητέρες με το θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες του παιδιού. Επίσης, να  παραχωρηθεί  δικαίωμα  στις εργαζόμενες μητέρες, αναφορικά με τις διευκολύνσεις που παρέχονται σ’ αυτές για το θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες του παιδιού, να επιλέγουν είτε την υφιστάμενη ρύθμιση του νόμου που προνοεί διακοπή της εργασίας τους ή αργοπορημένη προσέλευση ή πρόωρη αποχώρηση από την εργασία τους είτε τη δυνατότητα να αντλούν και να αποθηκεύουν το μητρικό γάλα κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους. Προβλέπει, επίσης, να καταστεί αυστηρότερη η ποινή προς τους εργοδότες σε περίπτωση επανάληψης αδικήματος που σχετίζεται με τις διευκολύνσεις που παρέχονται από το νόμο για το θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες του παιδιού όταν η πιο πάνω επανάληψη πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος δύο ετών.

Η πρόταση νόμου για την προώθηση και προστασία του μητρικού θηλασμού έχει σκοπό τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου που να ρυθμίζει την προστασία και την προώθηση του μητρικού θηλασμού.
Ειδικότερα, επιδιώκεται η ενίσχυση της Στρατηγικής Προστασίας, Προαγωγής και Υποστήριξης του Μητρικού Θηλασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της δημιουργίας θεσμικού πλαισίου, που σκοπό έχει την προαγωγή του μητρικού θηλασμού και την εξοικείωση όλου του πληθυσμού με το μητρικό θηλασμό σε δημόσιους χώρους, καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικών χώρων και διευκολύνσεων όπου χρειάζεται για το σκοπό αυτό και κατατέθηκε από τον Βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Γιώργο Περδίκη.
 
Εξάλλου, πρόταση νόμου για τροποποίηση του ποινικού κώδικα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ στοχεύει να θεσπιστεί το αδίκημα της παρεμπόδισης μητέρας που θηλάζει σε δημόσιο χώρο. Σύμφωνα με την ρύθμιση αυτή, οποιοδήποτε πρόσωπο, κατά τρόπο που ενέχει απειλητικό ή υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα, προφέρει οποιαδήποτε λέξη ή δημιουργεί ήχο ώστε να ακούγεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή προβαίνει σε χειρονομία ή τοποθετεί οποιοδήποτε αντικείμενο ή διανέμει γραπτά κείμενα ή κείμενα με εικονογραφήσεις ή συμπεριφέρεται απρεπώς ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη πράξη με σκοπό να παρεμποδίσει μητέρα η οποία θηλάζει, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000).

Πηγή: ΚΥΠΕ