Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
00:00 - 01:00
Μαρία Μαρκοπούλου
01:00 - 03:00
Ηρακλής Ευστρατιάδης
03:00 - 05:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
05:00 - 06:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
06:00 - 06:10
Μιχάλης Παπαευαγόρου - Νίτσα Παύλου - Χάρης Παναγιώτου
06:10 - 07:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
07:00 - 07:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου - Νίτσα Παύλου - Χάρης Παναγιώτου
07:05 - 08:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
08:00 - 08:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου - Χάρης Παναγιώτου - Νίτσα Παύλου
08:05 - 08:30
Μιχάλης Παπαευαγόρου - Νίτσα Παύλου - Χάρης Παναγιώτου
08:30 - 09:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
09:00 - 09:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου - Νίτσα Παύλου - Χάρης Παναγιώτου
09:05 - 10:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
10:00 - 10:10
Έλενα Χειλέτη
10:10 - 11:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
11:00 - 11:05
Έλενα Χειλέτη
11:05 - 12:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
12:00 - 12:05
Χαρά Γεωργιάδη
12:05 - 13:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
13:00 - 13:30
Πόλυς Χαραλάμπους - Κωνσταντίνος Νικολάου
13:30 - 15:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα Deutsche Welle
15:00 - 15:10
Πανίκος Καρπέττας
15:10 - 16:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
16:00 - 16:05
Πανίκος Καρπέττας
16:05 - 17:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
17:00 - 17:10
Πανίκος Καρπέττας
17:10 - 18:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
18:00 - 18:05
Γεωργία Αντωνιάδου
18:10 - 19:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
19:00 - 19:10
Φάνης Κρίγκος
19:10 - 21:00
Σώσης Θεοδοσίου
21:00 - 00:00
34 %
NW
4.7 km/h
40 %
W
20.6 km/h
48 %
W
7.9 km/h
NE
12.2 km/h
31 %
N
10.8 km/h
76 %
SW
4 km/h

Εισηγήσεις από 'Φίλους της Γης - Κύπρου' για το Εθνικό Σχέδιο για Ενέργεια/Κλίμα

Η οργάνωση "Φίλοι της Γης - Kύπρου"  απέστειλαν εισηγήσεις και σχόλια σε σχέση με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, εκφράζοντας και ανησυχίες για τον μέχρι τώρα σχεδιασμό και τη διαδικασία διαβούλευσης του ευρύτερου κοινού.

Η οργάνωση εκφράζει την ελπίδα ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι εισηγήσεις οι οποίες και συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:

1. Να μην γίνει αποδεκτό κανένα σενάριο που περιλαμβάνει τη χρήση του μηχανισμού ευελιξίας για την επίτευξη των εθνικών στόχων.
2. Αύξηση του στόχου του 2030 για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο 80% σε σύγκριση με το 2005, επιτυγχάνοντας μηδενικές (net-zero) εκπομπές μέχρι το 2035.
3. Κατάθεση χρονοδιαγράμματος και αντίστοιχου προϋπολογισμού για κάθε δράση του ΕΣΔΕΚ ταυτόχρονα με την κατάθεση του Σχεδίου.
4. Δημιουργία ιστότοπου με πληροφορίες για το στάδιο ολοκλήρωσης της κάθε δράσης του σχεδίου, την προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης και το αρμόδιο τμήμα για υλοποίηση, ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια.
5. Ανεξάρτητο ελεγκτικό σώμα για την ποιότητα και το βαθμό υλοποίησης του ΕΣΔΕΚ.
6. Απευθείας μετάβαση της ηλεκτροπαραγωγής σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) μέχρι το 2030.
7. Επιτάχυνση των διαδικασιών για πλήρη συμμόρφωση με το πακέτο «Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» παράλληλα με το άνοιγμα της αγοράς.
8. Εισαγωγή ενεργειακής ετικέτας σε αγορά ηλεκτρισμού από 100% ΑΠΕ.
9. Όλα τα δημόσια κτίρια να ηλεκτροδοτούνται με ηλεκτρισμό από εταιρείες-κατόχους της ενεργειακής ετικέτας μέχρι το 2025.
10. Απαγόρευση της πώλησης πετρελαιοκίνητων οχημάτων μέχρι το 2030 και οχημάτων που χρησιμοποιούν οποιοδήποτε ορυκτό καύσιμο μέχρι το 2040.
11. Σχέδιο επιχορήγησης ποδηλάτων για όσους μεταβαίνουν στην εργασία τους με το ποδήλατο.
12. Χρήση 100% ΑΠΕ στις δημόσιες μεταφορές μέχρι το 2025.
13. Αύξηση του αριθμού σημείων φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
14. Όλα τα νέα οχήματα δημοσίου να χρησιμοποιούν τεχνολογίες μηδενικών ρύπων (ηλεκτρικά ή βιοκαύσιμα 2ης/3ης γενιάς).
15. Κατάργηση οποιασδήποτε χορηγίας ορυκτών καυσίμων.
16. Αξιοποίηση όλων των κερδών του κράτους από το σύστημα εμπορίας ρύπων (ETS) για την υλοποίηση των δράσεων του ΕΣΔΕΚ και του Σχεδίου προσαρμογής.
17. Προώθηση της αποανάπτυξης μέσω της μετατόπισης του επαγγελματικού φόρου σε φόρο περιβαλλοντικού αντικτύπου.
18. Εισαγωγή υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή σε όλες τις τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
19. Υποτροφίες σε κλάδους πράσινων επαγγελμάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
20. Ορθολογιστική και ολιστική διαχείριση οικιστικών στερεών αποβλήτων.
21. Νομοθετική διαρρύθμιση για ενεργοποίηση της κυκλικής οικονομίας.
22. Αφαίρεση φόρου προστιθέμενης αξίας για την επιδιόρθωση προϊόντων (εξαιρουμένων των οχημάτων).
23. Ενίσχυση της έρευνας σχετικά με την κυκλική οικονομία και το νερό.
24. Έρευνα στον βιο-βασιζόμενο (bio-based) τομέα.
25. Ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ΜΚΟ στον τομέα της έρευνας.
26. Στόχος για τον τομέα «Χρήσεις γης, αλλαγές χρήσης γης και δασοπονία» (LULUCF) για μηδενικές (ή και αρνητικές) εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε ετήσια βάση.
27. Άσκηση πολιτικής πίεσης για μια Κοινή Αγροτική Πολιτική που να προωθεί τη μικρής κλίμακας τοπική γεωργία και προώθηση μέσω εθνικών πολιτικών.
28. Αναπροσαρμογή φορολογίας σε κτηνοτροφικά/γεωργικά προϊόντα ανάλογα με το οικολογικό τους αντίκτυπο.
29. Ενσωμάτωση προνοιών για διασφάλιση της δίκαιης και ισότιμης μετάβασης.
30. Να μην γίνει αποδεκτό κανένα σενάριο με προϋποθέσεις και «εάν» που δεν είναι στον έλεγχο της δημοκρατίας – αυτό περιλαμβάνει σενάρια που προϋποθέτουν την έλευση του φυσικού αερίου για την επίτευξη των στόχων μας ή την εισαγωγή τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (όπως CCS και BECCS) που δεν είναι αποδεδειγμένες να δουλεύουν σε μεγάλη κλίμακα ακόμη. Ένα ρεαλιστικό πλάνο θα πρέπει να βασίζεται σε αποδεδειγμένες τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν με σιγουριά.
31. Χωροταξική πολιτική – όχι υποδομές ενέργειας σε γόνιμη γεωργική ή/και προστατευόμενη γη.
32. Ενδυνάμωση της θέσης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και επικέντρωση σε λύσεις βασισμένες στη φύση.

Η Οργάνωση προβαίνει και σε ανάλυση των εισηγήσεών της που βασίζονται και σε μελέτες τη ΕΕ και σχετικές οδηγίες