Μαρία Μαρκοπούλου
00:00 - 02:00
Ειρήνη Λαλάκη
02:00 - 04:00
Ηρακλής Ευστρατιάδης
04:00 - 06:00
Ηρακλής Ευστρατιάδης
06:00 - 07:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
07:00 - 10:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
10:00 - 10:10
Πόλυς Χαραλάμπους
10:10 - 11:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
11:00 - 11:05
Έμιλυ Βασιλειάδου
11:05 - 12:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
12:00 - 12:05
Έμιλυ Βασιλειάδου
12:05 - 13:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
13:00 - 13:10
Σπύρος Βασιλάκος
13:10 - 15:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα Deutsche Welle
15:00 - 15:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
16:00 - 16:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
17:00 - 17:15
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
17:05 - 18:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
18:00 - 18:10
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
18:10 - 19:00
Γιώργος Παυλίδης
19:00 - 22:00
Ανδρέας Βερναρδής
22:00 - 00:00
47 %
S
9.7 km/h
32 %
W
1.1 km/h
43 %
S
0.5 km/h
N
10 km/h
62 %
S
10 km/h
59 %
SW
0.2 km/h

Η ΕΕ παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα κατά του συριακού καθεστώτος μέχρι την 1η Ιουνίου 2020

To Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ, αποφάσισε σήμερα να παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά του συριακού καθεστώτος μέχρι την 1η Ιουνίου 2020, στη βάση της στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία, και καθώς συνεχίζεται η καταπίεση του άμαχου πληθυσμού. Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να υποστηρίζει τις προσπάθειες εξεύρεσης βιώσιμης και αξιόπιστης πολιτικής λύσης στη συριακή σύγκρουση, όπως ορίζεται στην απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στο ανακοινωθέν της Γενεύης του 2012.

Το Συμβούλιο αφαίρεσε επίσης 5 θανόντες από τον κατάλογο, καθώς και μία οντότητα η οποία έπαψε να υπάρχει και μία οντότητα για την οποία δεν υπήρχαν πλέον λόγοι για να παραμείνει υπό περιοριστικά μέτρα. Ο κατάλογος περιλαμβάνει πλέον 270 πρόσωπα και 70 οντότητες που υπόκεινται σε ταξιδιωτική απαγόρευση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, επειδή είναι υπεύθυνα για τη βίαιη καταστολή κατά του άμαχου πληθυσμού στη Συρία, ωφελούνται από το καθεστώς ή το στηρίζουν ή/και συνδέονται με τέτοια πρόσωπα ή οντότητες.

Γενικότερα, οι κυρώσεις που ισχύουν επί του παρόντος κατά της Συρίας περιλαμβάνουν πετρελαϊκό αποκλεισμό, περιορισμούς σε ορισμένες επενδύσεις, δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας εντός της ΕΕ, περιορισμούς στις εξαγωγές εξοπλισμού και τεχνολογίας που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή, καθώς και εξοπλισμού και τεχνολογίας για την παρακολούθηση ή την υποκλοπή διαδικτυακών ή τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Με μια δεύτερη σημερινή απόφαση, το Συμβούλιο των Κρατών Μελών, καθόρισε ένα πλαίσιο που επιτρέπει στην ΕΕ να επιβάλλει στοχοθετημένα περιοριστικά μέτρα για την αποτροπή και αντιμετώπιση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο που συνιστούν εξωτερική απειλή για την ΕΕ ή τα κράτη μέλη της, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο κατά τρίτων κρατών ή διεθνών οργανισμών όπου τα περιορισμένα μέτρα κρίνονται απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).

Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού του νέου καθεστώτος κυρώσεων είναι εκείνες που έχουν σημαντικό αντίκτυπο και οι οποίες προέρχονται ή εκτελούνται εκτός ΕΕ ή με χρήση υποδομών εκτός της ΕΕ, ή
διεξάγονται από πρόσωπα ή οντότητες που είναι εγκατεστημένες ή λειτουργούν εκτός της ΕΕ ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη ατόμων ή οντοτήτων που λειτουργούν εκτός της ΕΕ. Απόπειρες επιθέσεων στον κυβερνοχώρο με δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις καλύπτονται επίσης από αυτό το καθεστώς κυρώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο αυτό επιτρέπει στην ΕΕ για πρώτη φορά για την επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπα ή οντότητες που είναι υπεύθυνες για την κυβερνο-επιθέσεις ή απόπειρες επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, που παρέχουν οικονομική, τεχνική και υλική υποστήριξη για τέτοιες επιθέσεις ή που εμπλέκονται με άλλους τρόπους . Μπορούν επίσης να επιβάλλονται κυρώσεις σε πρόσωπα ή οντότητες που συνδέονται με αυτές.

Περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνουν την απαγόρευση ταξιδίων και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων για πρόσωπα και οντότητες.