Μαρία Μαρκοπούλου
00:00 - 02:00
Ειρήνη Λαλάκη
02:00 - 04:00
Ηρακλής Ευστρατιάδης
04:00 - 06:00
Ηρακλής Ευστρατιάδης
06:00 - 07:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
07:00 - 10:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
10:00 - 10:10
Πόλυς Χαραλάμπους
10:10 - 11:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
11:00 - 11:05
Έμιλυ Βασιλειάδου
11:05 - 12:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
12:00 - 12:05
Έμιλυ Βασιλειάδου
12:05 - 13:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
13:00 - 13:10
Σπύρος Βασιλάκος
13:10 - 15:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα Deutsche Welle
15:00 - 15:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
16:00 - 16:10
Δημοσιογραφικό Τμήμα
17:00 - 17:15
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
17:05 - 18:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
18:00 - 18:10
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
18:10 - 19:00
Γιώργος Παυλίδης
19:00 - 22:00
Ανδρέας Βερναρδής
22:00 - 00:00
73 %
S
0 km/h
78 %
SE
4.3 km/h
55 %
W
0.3 km/h
S
11.9 km/h
85 %
NE
3.5 km/h
52 %
NW
5.5 km/h

Αρχίζει τη λειτουργία της η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Με την εκλογή των δώδεκα Ιδρυτικών Μελών της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, σηματοδοτήθηκε η έναρξη της λειτουργίας της Ακαδημίας, που έχει σκοπό την προώθηση της Αριστείας σε όλες τις εκδηλώσεις του πνεύματος, την καλλιέργεια και προαγωγή των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Τεχνών, τη συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, την προβολή και ισχυροποίηση της Κύπρου διεθνώς δια του έργου των επιστημόνων της, και την υποστήριξη της Παιδείας.

Άλλοι σκοποί της Ακαδημίας είναι η ενδυνάμωση της συνεργασίας των Πανεπιστημίων, των Κέντρων Ερευνών και της Βιομηχανίας τη Κυπριακής Δημοκρατίας, η παροχή επιστημονικά κατοχυρωμένης γνώσης και έγκυρης άποψης και γνωμοδότησης στην Πολιτεία και τους θεσμούς, η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ευρωπαϊκές και διεθνείς Ενώσεις Ακαδημιών και σε διμερείς συνεργασίες με Εθνικές Ακαδημίες άλλων χωρών, και η έκδοση βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, επιστημονικών άρθρων και Πραγματειών, Δελτίων Τύπου, Πρακτικά Συνεδρίων.

Η ιδέα για ίδρυση Ακαδημίας άρχισε να υλοποιείται από τις αρχές του 2015, στις 5 Απριλίου 2019 η Βουλή ομόφωνα ενέκρινε «Τους περί Λειτουργίας της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Κανονισμούς του 2019», και στις 10 Απριλίου 2019 έγινε η εκλογή των δώδεκα Ιδρυτικών Μελών που σηματοδότησε την έναρξη της λειτουργίας της Ακαδημίας. Με την εκλογή και την ανακοίνωση των ονομάτων των Ιδρυτικών Μελών άρχισε η πενταετής Μεταβατική Περίοδος της Ακαδημίας.
 
Στις 12 Απριλίου 2019 τα Μέλη της Ακαδημίας είχαν μία άτυπη συνεδρίαση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και στις 10 Μαΐου έγινε η εκλογή της Μεταβατικής Διοίκησης κατά τη Μεταβατική Περίοδο.
 
Με τη λήξη της πενταετούς Μεταβατικής Περιόδου και της θητείας της Μεταβατικής Διοίκησης, λήγει η θητεία των Μεταβατικών Τακτικών Μελών, και η Ακαδημία αρχίζει τη λειτουργία της, σύμφωνα με τον Ιδρυτικό Νόμο και τους Κανονισμούς της.
 
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης και τα βιογραφικά των Μελών της Ακαδημίας βρίσκονται στον σύνδεσμο:  http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp9348