42 %
N
12.2 km/h
52 %
SW
10.9 km/h
65 %
W
7.1 km/h
NW
5.5 km/h
52 %
NW
7.9 km/h
86 %
NW
1.9 km/h

Με αφορμή την επιδημία ( έξαρση κατά τους επίσημους φορεί
«…γενόμενα μεν και αιεί εσόμενα, έως αν η αυτή
Ζούμε σε μια εποχή με κύριο χαρακτηριστικό της το φαινόμενο να μην ξημερώνει μια μέρα χωρίς ένα γεγονός που να επιβεβ
Η δεκαετία του ’30 είναι ίσως μια από τις σημαντικότερες (αν όχι η πιο σημαντική) από πλευράς ανέγερσης σημαδιακών κ