Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
00:00 - 01:00
Μαρία Μαρκοπούλου
01:00 - 03:00
Ηρακλής Ευστρατιάδης
03:00 - 05:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
05:00 - 06:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
06:00 - 06:10
Μιχάλης Παπαευαγόρου - Νίτσα Παύλου - Χάρης Παναγιώτου
06:10 - 07:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
07:00 - 07:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου - Νίτσα Παύλου - Χάρης Παναγιώτου
07:05 - 08:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
08:00 - 08:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου - Χάρης Παναγιώτου - Νίτσα Παύλου
08:05 - 08:30
Μιχάλης Παπαευαγόρου - Νίτσα Παύλου - Χάρης Παναγιώτου
08:30 - 09:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
09:00 - 09:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου - Νίτσα Παύλου - Χάρης Παναγιώτου
09:05 - 10:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
10:00 - 10:10
Έλενα Χειλέτη
10:10 - 11:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
11:00 - 11:05
Έλενα Χειλέτη
11:05 - 12:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
12:00 - 12:05
Χρήστος Ζαβός
12:05 - 13:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
13:00 - 13:30
Πόλυς Χαραλάμπους - Χρήστος Ζαβός
13:30 - 15:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα Deutsche Welle
15:00 - 15:10
Χαρά Γεωργιάδη
15:10 - 16:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
16:00 - 16:05
Πανίκος Καρπέττας
16:05 - 17:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
17:00 - 17:10
Πανίκος Καρπέττας
17:10 - 18:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
18:00 - 18:05
Χρήστος Ζαβός
18:05 - 18:10
Γεωργία Αντωνιάδου
18:10 - 19:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
19:00 - 19:10
Φάνης Κρίγκος
19:10 - 21:00
Σώσης Θεοδοσίου
21:00 - 00:00
40 %
S
7.2 km/h
27 %
NE
10 km/h
28 %
SE
8.5 km/h
NE
7.6 km/h
74 %
W
19.2 km/h
40 %
SW
4.5 km/h

«Δεκαέξ ιατρικαί περί υγείας εντολαί»

Διαβάζοντας κανείς τις παλιές εφημερίδες της Λεμεσού, έχει συχνά την εντύπωση της μιας κάποιας αφέλειας και απλοϊκότητας τόσο στη θεματολογία όσο και στο περιεχόμενο.

Σοβαρά, επιστημονικά και πρωτοποριακά για την εποχή θέματα όπως η εμφάνιση του πρώτου τηλεφώνου και οι δυνατότητες του, του πρώτου ραδιόφωνου και οι πρώτες εκπομπές του , τα πρώτα αυτοκίνητα στη Λεμεσό , οι πρώτες συγκοινωνίες και χρόνοι διεξαγωγής τους μεταξύ των πόλεων και πολλά άλλα μας φαίνονται σήμερα, με την τεράστια τεχνολογική εξέλιξη σαν αφελή και αστεία. Το ίδιο θα συμβαίνει βέβαια και με τις σύγχρονες εξελίξεις ύστερα από 50, ίσως και πολύ λιγότερα ακόμα χρόνια, με την ιλιγγιώδη ταχύτητα που επιτελούνται οι τεχνολογικές αλλαγές πλέον.

Το κείμενο από τον παλιό τύπο της Λεμεσού, είναι από την εφημερίδα «ΣΑΛΠΙΓΞ» του 1923. Σε αυτό το ωραίο και με γλαφυρότητα γραμμένο ύφος, οι συμβουλές για την υγεία που δίνει μας φαίνονται ίσως αστείες. Κρύβεται όμως μια μεγάλη αλήθεια. Τίποτε ή σχεδόν τίποτε από όλες αυτές τις συμβουλές που μας δίνει δεν τηρούμε πλέον εμείς οι σύγχρονοι και «προοδευμένοι» άνθρωποι του 21ου αιώνα. Με αποτέλεσμα να μας θερίζουν οι σύγχρονες ασθένειες του προοδευμένου πολιτισμού μας : τα εμφράγματα, οι καρκίνοι και ένα σωρό άλλες «μοντέρνες»ασθένειες παρ’ όλη την πρόοδο της σύγχρονης ιατρικής.

Κάτω λοιπόν από τον τίτλο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ-ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑΝ ΣΑΣ- Δεκαέξ ιατρικαί περί υγείας εντολαί», μαθαίνουμε ότι:

«Η υπό το όνομα LIFE EXTENSION INSTITUTE , λειτουργούσα εν Νέα Υόρκη Ιατρική Εταιρεία, δίδει τας εξής περί υγείας εντολάς:

-Αερίζετε καλά τα δωμάτια σας.

-Φορείτε ελαφρά πλατειά, πορώδη ενδύματα.

-Επιζητείτε υπαιθρίους ασχολίας και διασκεδάσεις.

-Κοιμάσθε εις το ύπαιθρον αν δύνασθε.

-Αναπνέετε βαθειά.

-Μη παρατρώγετε και μη παχαίνετε

-Μη τρώγετε πολύ κρέας και αυγά

-Τρώγετε ωμά, σκληρά λαχανικά

-Μη τρώγετε βιαστικά

-Μεταχειρίζεσθε νερό άφθονο εξωτερικώς και εσωτερικώς

-Φροντίζετε ώστε οι κενώσεις σας να είνε πλήρεις, κανονικαί και συχναί.

-Μη επιτρέπετε δηλητήρια και μιάσματα να εισέρχωνται εις το σώμα σας.

-Είτε στέκεσθε, είτε κάθησθε, είτε περιπατείτε, κρατείτε πάντοτε όρθιον το σώμα σας.

-Καθαρίζετε τακτικά τα δόντια σας, τα ούλα σας και την γλώσσαν σας.

Φροντίζετε να εργάζεσθε, να παίζετε, να αναπαύεσθε και να κοιμάσθε πάντοτε με μετριότητα.

-Μη ταράττεσθε.

Κάθε μία από τας εντολάς αυτάς είνε και μία γενικότης. Ολαι απαιτούν κάποιαν αυταπάρνησιν και θυσίαν δια την καλλιέργειαν της σωματικής υγείας και ευρωστίας. Και θα ηδύνατο κανείς να προσθέση εις αυτάς μίαν άλλην γενικότηταν, εάν έλεγεν, ότι τίποτε καλόν δεν δύναται ν’αποκτηθή εις τον κόσμον αυτόν χωρίς προσπάθειαν και θυσίαν. Και η περίπτωσις εις την οποίαν η τελευταία γενικότητα δεν επιδέχεται καμμίαν εξαίρεσιν, είναι η αφορώσα την υγείαν.

Διηνεκής εκ των προτέρων φροντίς δια την τήρησιν και ανάπτυξιν της υγείας του σώματος μας αξίζει χίλιες φορές περισσότερον από τας φροντίδας που καταβάλλετε, αφού το παραμελήσατε, δια να το θεραπεύσητε.»

ΛΕΖΑΝΤΑ «Φροντίζετε ώστε οι κενώσεις σας να είνε πλήρεις, κανονικαί και συχναί.»

Add to Νέα Σταθμού: 
0