72 %
S
5.8 km/h
73 %
SW
5.1 km/h
74 %
E
3.5 km/h
S
3.7 km/h
78 %
S
17.1 km/h
99 %
SW
0 km/h

Περιβάλλον Για Όλους: Η Διάβρωση των Ακτών και η κατάσταση στην Κύπρο

09:00 25.02.2019
Οι παράκτιες περιοχές ανέκαθεν αποτελούσαν περιοχές εμπορικής και τουριστική ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες αυτές σε συνδυασμό με την παγκόσμια μεταβολή του κλίματος προκαλούν φαινόμενα διάβρωσης των ακτογραμμών. Τι χαρακτηρίζεται όμως ως διάβρωση των Ακτών και ποια είναι η κατάσταση των Ακτών της Κύπρου; Οι Ακτές είναι μεταβαλλόμενα συστήματα αφού διάφορα γεωμορφολογικά φαινόμενα προκαλούν αλλαγές στην μορφολογίας τους [1]. Το φαινόμενο της φυσικής διάβρωσης συμβαίνει εδώ και αιώνες και οφείλεται σε φυσικά αίτια όπως είναι οι παλίρροιες και τα κύματα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι σεισμοί κ.λπ.
 
Οι ανθρωπογενείς ενέργειες όμως επιτείνουν τη διάβρωση των ακτών. Συγκεκριμένα, τα φαινόμενα αστικοποίησης και ανάπτυξης σε συνδυασμό με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας προκαλούν υποχώρηση της ακτογραμμής με παράλληλη προσχώρηση του θαλάσσιου νερού προς την ξηρά [1,2,3]. Έτσι σμικρύνεται η Ακτή, υφαλμυρίζονται οι υπόγειοι υδροφορείς και δημιουργούνται αλυσιδωτές συνέπειες στους τομείς της κτηνοτροφίας, του εμπορίου και γενικά υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των πληθυσμών των παράκτιων περιοχών.
 
Η κατάσταση αυτή παίρνει τεράστιες διαστάσεις αφού το ~40% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε απόσταση μικρότερη των 100km από κάποια ακτή ενώ μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ~20% των ακτών αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα διάβρωσης [1,2,3]. Επιπρόσθετα, υπολογίζεται ότι στην Ευρώπη ~15km2 παράκτιων περιοχών χάνονται ή καταστρέφονται ανεπανόρθωτα κάθε χρόνο ενώ, μέσα σε μια δεκαετία, 250-300 παραθαλάσσια σπίτια στην Ευρώπη εκκενώθηκαν λόγω έντονης διάβρωσης του υπεδάφους [3]. Στην Κύπρο, 40% της ακτογραμμής έχει ήδη υποστεί διάβρωση λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων [2,4] ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές η ακτή έχει διαβρωθεί κατά 80m δηλαδή διαβρώνεται κατά περίπου 2m τον χρόνο [2].
 
Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να περιοριστεί με την εφαρμογή ήπιων μεθόδων αντιμετώπισης όπως είναι η κατασκευή βυθισμένων κυματοθραυστών και η απομάκρυνση παράνομων κάθετων κυματοθραυστών και βραχιόνων που επιτείνουν το πρόβλημα της διάβρωσης.
 
Έρευνα-Παρουσίαση:
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι - Περιβαλλοντολόγοι
Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org)
Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού