Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
00:00 - 01:00
Μαρία Μαρκοπούλου
01:00 - 03:00
Ηρακλής Ευστρατιάδης
03:00 - 05:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
05:00 - 06:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
06:00 - 06:10
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος
06:10 - 07:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
07:00 - 07:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος
07:05 - 08:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
08:00 - 08:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Χάρης Παναγιώτου, Νίτσα Παύλου, Γιάννης Κωστακόπουλος
08:05 - 08:30
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος
08:30 - 09:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
09:00 - 09:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος
09:05 - 10:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
10:00 - 10:10
Έλενα Χειλέτη
10:10 - 11:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
11:00 - 11:05
Έλενα Χειλέτη
11:05 - 12:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
12:00 - 12:05
Χαρά Γεωργιάδη
12:05 - 13:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
13:00 - 13:30
Πόλυς Χαραλάμπους, Κωνσταντίνος Νικολάου
13:30 - 15:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα Deutsche Welle
15:00 - 15:10
Πανίκος Καρπέττας
15:10 - 16:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
16:00 - 16:05
Πανίκος Καρπέττας
16:05 - 17:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
17:00 - 17:10
Πανίκος Καρπέττας
17:10 - 18:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
18:00 - 18:05
Γεωργία Αντωνιάδου
18:10 - 19:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
19:00 - 19:10
Φάνης Κρίγκος
19:10 - 21:00
Σώσης Θεοδοσίου
21:00 - 00:00
72 %
N
2.1 km/h
74 %
SE
3.9 km/h
74 %
W
14 km/h
SW
8 km/h
70 %
W
15.8 km/h
100 %
W
5.1 km/h

Περιβάλλον Για Όλους: Κατάτμηση οικοτόπων

09:00 04.01.2019
Οι δρόμοι που κινούμαστε καθημερινά αποτελούν αναμφίβολα διόδους επικοινωνίας μεταξύ απομακρυσμένων σημείων στον χάρτη όμως έχουν ως περιβαλλοντική επίπτωση το ότι αποκόπτουν και κατατέμνουν τα ενδιαιτήματα δημιουργώντας μικρά και ασυνεχή τεμάχια φυσικών οικοτόπων. Η έννοια «κατάτμηση οικοτόπων» αναφέρεται στις αλλαγές που υφίσταται ένας συνεχής οικότοπος με αποτέλεσμα τον χωρικό διαχωρισμό του και τη δημιουργία μικρών και απομονωμένων μεταξύ τους τμημάτων οικοτόπου.
 
Πολλές ανθρωπογενείς πρακτικές όπως η αστικοποίηση, η επέκταση των γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων και η αποψίλωση δασών προκάλεσαν μια δραματική και ραγδαία διαφοροποίηση του φυσικού τοπίου, οδηγώντας στην κατάτμηση των οικοτόπων που συντελεί σε παγκόσμιο επίπεδο στη μείωση της βιοποικιλότητας και στη διαταραχή των βιοφυσικών πόρων. Σύμφωνα με διάφορες μελέτες η κατάτμηση των οικοτόπων μπορεί να προκαλέσει μείωση στην αφθονία των ειδών αφού ευνοείται η διάσπαση των πληθυσμών σε μικρούς υποπληθυσμούς.
 
Επιπλέον, η κατάτμηση των οικοτόπων παρεμποδίζει τη φυσική διασπορά των ειδών μειώνοντας έτσι τη γενετική ποικιλότητα. Η κατάτμηση των οικοτόπων αναγνωρίζεται σήμερα ως ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Η κατάτμηση των οικοτόπων αντιμετωπίζεται με την ανάπτυξη διαδρόμων διασύνδεσης των κατατμημάτων μέσω δημιουργίας οικολογικών γεφυρών.
 
Η δημιουργία υπόγειων σηράγγων κατά την κατασκευή δρόμων αντί της κατάτμηση των οικοτόπων είναι άλλη μια λύση. Ωστόσο, στην Κύπρο αυτή η περιβαλλοντική προσέγγιση, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εφαρμόστηκε σε μία μόνο περίπτωση.
 
Έρευνα-Παρουσίαση:
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι - Περιβαλλοντολόγοι
Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org)
Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού