72 %
S
5.8 km/h
73 %
SW
5.1 km/h
74 %
E
3.5 km/h
S
3.7 km/h
78 %
S
17.1 km/h
99 %
SW
0 km/h

Περιβάλλον για όλους: Οικοκαινοτομία - καίριος παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

09:00 05.03.2018
Ως «οικο-καινοτομία», εννοούμε κάθε μορφή καινοτομίας που οδηγεί σε σημαντική πρόοδο όσον αφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτή η πρόοδος στη βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να προέλθει μέσω του περιορισμού των επιπτώσεων στο περιβάλλον των τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης, μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στις περιβαλλοντικές πιέσεις ή μέσω της επίτευξης μιας πιο αποδοτικής και υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων.
 
Με την υποστήριξη νέων διεργασιών, τεχνολογιών και υπηρεσιών που καθιστούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον, η οικο-καινοτομία βοηθά μια χώρα, και ολόκληρη την Ευρώπη, στη βελτιστοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού της και παράλληλα στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση των φυσικών πόρων και η μείωση της βιοποικιλότητας. Αποτελεί επίσης ευκαιρία για τις επιχειρήσεις αφού οδηγεί σε μείωση του κόστους, συμβάλλει στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών ανάπτυξης και βελτιώνει την εικόνα μιας εταιρείας στα μάτια των πελατών της.
 
Έχει ήδη καταρτιστεί σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο ειδικό σχέδιο δράσης για την οικο-καινοτομία ως δέσμευση της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας» στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
 
Στην ΕΕ οι οικο-βιομηχανίες παρέχουν πολύ περισσότερες από 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και κύκλο εργασιών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ 2 και 3% του συνολικού ΑΕΠ μας μέσα σε περιόδους κρίσης.
 
 
Έρευνα-Παρουσίαση:
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι - Περιβαλλοντολόγοι
Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org)
Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού