63 %
SW
1.9 km/h
59 %
SW
0.5 km/h
70 %
NE
8.2 km/h
NW
9 km/h
78 %
S
17.1 km/h
99 %
S
3.2 km/h

Περιβάλλον για όλους: Αποτελεσματική χρήση των Φυσικών Πόρων

09:00 08.02.2018
Οι φυσικοί πόροι του πλανήτη είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου πληθυσμού. Ορισμένοι από αυτούς τους πόρους, όπως τα ορυκτά, τα έμβια είδη και οι οικότοποι είναι πεπερασμένοι – δηλαδή έτσι και εξαντληθούν ή καταστραφούν, έχουν χαθεί για πάντα. Αυτοί ονομάζονται και μη ανανεώσιμοι πόροι, πόροι δηλαδή που εξαντλούνται σε τέτοιο σημείο ώστε η ανανέωσή τους είναι αδύνατη ή πολύ δαπανηρή. Άλλοι, όπως ο ήλιος, ο αέρας, το νερό και το ξύλο είναι ανανεώσιμοι.
 
Ο άνθρωπος σήμερα χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους της Γης, όσο ποτέ προηγουμένως, καταστρέφοντας το περιβάλλον και θέτοντας την ευημερία των μελλοντικών γενεών σε κίνδυνο. Μεταξύ του 1980 και του 2005 καταγράφηκε μια αύξηση στη χρήση των φυσικών πόρων του πλανήτη μας, της τάξης του 50% (από 40 δισεκατομμύρια τόνους σε 58 δισεκατομμύρια τόνους) ενώ προβλέπεται να φτάσει τα 100 δισεκατομμύρια τόνους μέχρι το 2030 σημειώνοντας δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 150%. Σήμερα είναι αναγκαία, όσο ποτέ προηγουμένως, μια αποτελεσματική χρήση των πόρων.
 
Αυτό σημαίνει την παραγωγή προϊόντων μεγαλύτερης αξίας με λιγότερες εισροές, χάρη στη βιώσιμη χρήση των πόρων και την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Η αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων υπερβαίνει την ικανότητα αναγέννησης του πλανήτη κατά 30% περίπου. Δυστυχώς δεν έχουμε τους 3 πλανήτες που χρειαζόμαστε για να καλύψουμε τις ανάγκες μας.
 
Έρευνα-Παρουσίαση:
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι - Περιβαλλοντολόγοι
Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org)
Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού