93 %
S
0.3 km/h
86 %
SE
6.6 km/h
97 %
NE
3.2 km/h
S
6 km/h
78 %
S
17.1 km/h
100 %
SW
0 km/h

Περιβάλλον για όλους: Τα όρια για τα αιωρούμενα σωματίδια και το όζον

11:16 06.11.2017

Καθημερινά ανακοινώνονται τα επίπεδα ρύπανσης της ατμόσφαιρας σε αιωρούμενα σωματίδια και όζον. Ποια είναι όμως τα όρια ασφαλείας για αυτούς τους δύο ατμοσφαιρικούς ρύπους σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή νομοθεσία; Και πόσο ασφαλή είναι τα όρια αυτά;

Τα όρια ασφάλειας για τα αιωρούμενα σωματίδια παραμένουν πολύ υψηλότερα, από τα πρέποντα που υποδεικνύονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Για παράδειγμα, το ετήσιο μέσο όριο για εισπνεύσιμα σωματίδια έχει τεθεί στο 25 μg/m−3 που είναι 2.5 φορές υψηλότερο από το οριζόμενο όριο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Για τις συγκεντρώσεις του τροποσφαιρικού όζοντος ο Ευρωπαϊκός στόχος είναι το όριο των 120 μg/m−3 ως μέγιστη/8ωρο μέση τιμή, που δεν πρέπει να υπερβαίνεται για περισσότερες από 25 ημέρες το χρόνο.

Οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για την ποιότητα του αέρα θέτουν ως ανώτατο όριο τα 100 μg/m−3, αλλά ακόμη και αυτό το όριο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εκτιμά ότι επιβαρύνει την ανθρώπινη κοινωνία με 1-2% επιπλέον θανάτους, συγκριτικά με τις συγκεντρώσεις ασφάλειας, των 70 μg/m−3.

Επομένως, η συμμόρφωση μόνο με τα όρια της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα αιωρούμενα σωματίδια και το όζον, γενικά, δεν αποτελεί επαρκές μέτρο για την αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας.

Έρευνα-Παρουσίαση: 
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι - Περιβαλλοντολόγοι
Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού

Για περισσότερες πληροφορίες για το θέμα πατήστε τον υπερσύνδεσμο: http://www.kykpee.org