72 %
S
5.8 km/h
73 %
SW
5.1 km/h
74 %
E
3.5 km/h
S
3.7 km/h
78 %
S
17.1 km/h
99 %
SW
0 km/h

Περιβάλλον για όλους: Η πόλη ως οικοσύστημα

09:45 28.09.2017

Η πόλη είναι ένα οικοσύστημα. Τεράστιες πολιτείες αποτελούν ανοιχτά και δυναμικά οικοσυστήματα που καταναλώνουν, μετατρέπουν και απελευθερώνουν υλικά και ενέργεια. Αναπτύσσονται και προσαρμόζονται. Διαμορφώνονται από τους ανθρώπους και βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με άλλα οικοσυστήματα.

Μια πόλη εξαρτάται ουσιαστικά από το εξωτερικό της φυσικό περιβάλλον λόγω μη ικανού αριθμού παραγωγών. Για τη λειτουργία του οικοσυστήματος απαιτούνται ροές (εισροές όπως: ενέργεια, νερό, αγαθά, κεφάλαιο, άνθρωποι κλπ. και εκροές όπως: απορρίμματα, προϊόντα, υπηρεσίες κλπ.).

Οι εκροές είναι ακριβώς και αυτές που επιφέρουν και τα διάφορα προβλήματα όπως τα καυσαέρια, τα σκουπίδια, η ηχορύπανση, τα απόβλητα, η κλιματική αλλαγή κ.α.

Εξετάζοντας τόσο το φυσικό όσο και το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον μπορούμε να πούμε ότι ο βιώσιμος ή αειφόρος αστικός σχεδιασμός μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής μας συνολικά διασφαλίζοντας ένα ήσυχο, ασφαλή καθαρό και πράσινο αστικό χώρο.

Παράλληλα μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες απασχόλησης μέσα από την πράσινη αρχιτεκτονική και τον βιοκλιματικό σχεδιασμού. Μερικά πρακτικά μέτρα που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν είναι ο περιορισμός της κατανάλωσης περιστασιακού πρασίνου, η δημιουργία βιοκλιματικών κτιρίων, η βελτίωση στα συστήματα ύδρευσης, η ανάπτυξη υποδομών στην επαρχία για ελαχιστοποίηση της αστυφιλίας, η μείωση των απορριμμάτων και των εργοστασιακών αποβλήτων, η πράσινες στέγες και το εκτεταμένο δίκτυοπρασίνου.

Έρευνα-Παρουσίαση: 
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι - Περιβαλλοντολόγοι
Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού (www.kykpee.org)

Για περισσότερες πληροφορίες για το θέμα πατήστε τον υπερσύνδεσμο: http://www.kykpee.org