93 %
S
0.3 km/h
86 %
SE
6.6 km/h
97 %
NE
3.2 km/h
S
6 km/h
78 %
S
17.1 km/h
100 %
SW
0 km/h

Περιβάλλον για όλους: Τα νέα όρια για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους

11:21 15.05.2017

Τα νέα όρια για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και η κατάσταση στην Κύπρο

Η αναγκαιότητα περιορισμού των εκπομπών αέριων ρύπων κρίνεται ως επιτακτική αφού σύμφωνα με πηγές της ΕΕ, το 2010 η ατμοσφαιρική ρύπανση προκάλεσε πάνω από 400.000 πρόωρους θανάτους εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επομένως, η μή συμμόρφωση με τα ισχύοντα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αέριων ρύπων εμποδίζει την καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ποια είναι όμως τα όρια αυτά και ποια η κατάσταση στην Κύπρο; Τον Οκτώβριο του 2015, το Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε νέα εθνικά ανώτατα όρια που αντικαθιστούν τους ισχύοντες κανόνες των ετήσιων ανώτατων ορίων εθνικών εκπομπών της Οδηγίας 2001/81/ΕΚ.

Το Ευρωκοινοβούλιο (ΕΚ) ενέκρινε ανώτατα όρια για 6 κύριους ατμοσφαιρικούς ρύπους, το SO2, τα NOx, τις VOC’s (δηλαδή Πτητικές οργανικές ενώσεις), την αμμωνία, τα λεπτά σωματιδιακά υλικά (λεπτή σκόνη) και το CH4. Αναλυτικότερα, όλα τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν άμεσα αναφορικά με τις εκπομπές ρύπων των αυτοκινήτων ώστε όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές να εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό ενώ αναφορικά με τους ρύπους της διεθνούς ναυτιλίας προτείνεται να ενταθούν οι προσπάθειες μείωσης κυρίως στα χωρικά ύδατα των κρατών μελών και στις αποκλειστικές οικονομικές τους ζώνες.

Στην Κύπρο, η μείωση που πρέπει να επιτευχθεί μέχρι και το 2030 ανέρχεται στο 24% κάτω από τα επίπεδα του 2005 [4]. Όπως επισημάνεται, η Κύπρος θα μπορούσε να αποκλίνει κατά 1,3% από αυτόν τον στόχο εάν στην προσαρμοστική περίοδο ενταθούν οι προσπάθειες αλλαγής των χρήσεων γης. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι εάν παρατηρηθεί βελτίωση στις χρήσεις γης με μεγαλύτερη έμφαση στην δενδροφύτευση και στην προστασία δασών, τα κράτη-μέλη θα επιτύχουν ευκολότερα τους στόχους τους αφού όπως είναι γνωστό τα δάση δεσμεύουν CO2 από την ατμόσφαιρα. Επίσης, προς αυτή την κατεύθυνση προσβλέπει και η οικονομική ενίσχυση των κρατών μελών ώστε να ενισχυθούν οι εναλλακτικές μορφές μαζικών μεταφορών.

Ας συμβάλουμε όλοι στην υλοποίηση του στόχου για μείωση των αέριων ρύπων μέχρι το 2030. Ας στραφούμε προς εναλλακτικές μορφές Μέσων Μαζικής Μεταφοράς όπως είναι η δημιουργία ενός νέου σύγχρονου κυπριακού σιδηρόδρομου.

Έρευνα-Παρουσίαση: 
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι - Περιβαλλοντολόγοι
Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού (www.kykpee.org)

Πηγές κειμένου:
http://energypress.gr
http://www.consilium.europa.eu
https://ec.europa.eu
http://energypress.gr


Πηγή φωτογραφίας: http://www.kerdos.gr