93 %
S
0.3 km/h
86 %
SE
6.6 km/h
97 %
NE
3.2 km/h
S
6 km/h
78 %
S
17.1 km/h
100 %
SW
0 km/h

Περιβάλλον για όλους: Οι Προστατευόμενες Θαλάσσιες Ζώνες και τα οφέλη τους

09:17 10.05.2017

Το θαλάσσιο περιβάλλον πρέπει να προστατεύεται και να διαφυλάσσεται ώστε να διατηρείται η πλούσια βιοποικιλότητα και να εξασφαλίζονται καθαρές και παραγωγικές θάλασσες για τις επόμενες γενεές. H Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε στον χαρακτηρισμό του 10% των Ευρωπαϊκών Θαλασσών ως Προστατευόμενες Θαλάσσιες Ζώνες μέχρι το 2020. Ποια όμως είναι η σημασία και τα οικονομικά οφέλη από τον χαρακτηρισμό Θαλάσσιων Ζωνών ως Προστατευόμενες;

Ως ΠΘΖ χαρακτηρίζονται φυσικές θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές οι οποίες, λόγω της υψηλής βιοποικιλότητάς τους, λόγω των μοναδικών θαλάσσιων χαρακτηριστικών τους ή και λόγω των υψηλών ανθρωπογενών πιέσεων και παρεμβάσεων που υφίστανται, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και προστασίας. Μέχρι και το 2012 το 6% των Ευρωπαϊκών παραλιών είχε χαρακτηριστεί ως ΠΘΖ ενώ τα μέλη της ΕΕ συνεχίζουν να προωθούν τις εργασίες για υλοποίηση του στόχου του 10%.

Στην Κύπρο, αρκετές θαλάσσιες περιοχές συμπεριλαμβάνονται στο Δίκτυο Natura 2000 όπως είναι η περιοχή του Κάβο Γκρέκο, τα Νησιά Κλείδες, οι περιοχές Πέτρα του Ρωμιού, Λάρα –Τοξεύτρα, Χερσόνησος Ακάμα και Πόλις – Γιαλιά. Ο καθορισμός ΠΘΖ γίνεται για προστασία και ανάδειξη των φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής όμως οι ενέργειες αυτές επιφέρουν σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη αφού σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ το 2011 τα οικονομικά οφέλη από τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές Natura 2000 ανήλθαν στο 1,5 δις. ευρώ ενώ αν διπλασιαζόταν η κάλυψη του Δικτύου τα οφέλη θα μπορούσαν να προσεγγίσουν μέχρι και τα 3,3 δις ευρώ. Τα οφέλη αυτά προκύπτουν αφού η προστασία των εν λόγω περιοχών εξασφαλίζει πέραν του 100% αύξηση της πυκνότητας των ειδών και πέραν του 200% αύξηση στην συνολική βιομάζα των φυτικών και ζωικών ειδών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεγέθους του πληθυσμού των αλιευμάτων σε παρακείμενες περιοχές ενώ παράλληλα η καθαρότητα του νερού και οι υγιείς θαλάσσιοι οικότοποι αποτελούν πόλο έλξης οικολογικού τουρισμού, τομέας που φαίνεται να αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο. Επιπρόσθετα, ένα υγιές θαλάσσιο περιβάλλον διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην αφομοίωση αποβλήτων και την προστασία των ακτών συμβάλλοντας έτσι έμμεσα στην μείωση των οικονομικών δαπανών για απομάκρυνση και διαχείριση αποβλήτων και στην άμβλυνση των επιπτώσεων διάβρωσης των παραλιών.

Έρευνα-Παρουσίαση: 
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι - Περιβαλλοντολόγοι
Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού (www.kykpee.org)

Πηγές κειμένου:
Περιβάλλον για τους Ευρωπαίους. Περιοδικό της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 / αρ.59.
http://ec.europa.eu/environment 
http://www.moa.gov.cy
http://www.ec.gov.cy
http://www.moa.gov.cy

Πηγή φωτογραφίας: 
https://kykpee.org/?p=10458