66 %
N
0 km/h
85 %
S
7.4 km/h
62 %
SW
4.2 km/h
S
5.6 km/h
77 %
N
1 km/h
46 %
NW
6.1 km/h

Περιβάλλον Για Όλους: Παγκόσμια ημέρα Ακτών

09:00 18.09.2019
Οι ακτές αποτελούν ένα από τα πιο δυναμικά, περιβαλλοντικά στοιχεία που χαρίζουν ένα μοναδικό τοπίο στη μορφολογία μιας περιοχής. Η οικολογική ισορροπία του παράκτιου οικοσυστήματος σήμερα διαταράσσεται από την κλιματική αλλαγή καθώς και από μια σειρά από ανθρώπινες ενέργειες. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη δράση των θαλασσίων ρευμάτων και προκαλεί την ανύψωση της στάθμης των θαλασσών, η οποία στην Κύπρο υπολογίζεται σε 4 mm κάθε χρόνο.
 
Προκαλείται επίσης αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσίων νερών και αύξηση της οξίνισης των ωκεανών. Σημαντικές είναι επιπλέον και οι απειλές των ακτών από διάφορες ανθρώπινες ενέργειες, που είναι η δημιουργία πολλών παραθαλάσσιων έργων, η ρύπανση, η αυξανόμενη πυκνότητα του πληθυσμού κατά μήκος της ακτογραμμής και η έντονη γεωργική δραστηριότητα κοντά στις ακτές με την υπεράντληση υπόγειων υδάτων. Οι λατομήσεις στις ακτές είναι ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα. Έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή και ισοπέδωση των αμμολόφων που αποτελούν οικοσυστήματα τεράστιας οικολογικής αξίας, εφόσον φιλοξενούν σπάνια και κινδυνεύοντα είδη φυτών και ζώων.
 
Επίσης, η απόρριψη διαφόρων βιομηχανικών αποβλήτων προκαλεί τεράστια οικολογική υποβάθμιση των ακτών. Μπροστά σε αυτά τα προβλήματα, η Παγκόσμια Ημέρα Ακτών που ορίστηκε στις 24 Οκτωβρίου, ως μέρα αφιερωμένη στο παράκτιο οικοσύστημα, μάς υπενθυμίζει την αναγκαιότητα προστασίας και φροντίδας των ακτών μας.
 
Έρευνα-Παρουσίαση:
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι - Περιβαλλοντολόγοι
Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org)
Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού