71 %
N
1.9 km/h
E
3.7 km/h
86 %
W
2.9 km/h
S
6.8 km/h
71 %
NE
3.9 km/h
41 %
NW
0 km/h

Περιβάλλον για όλους : Λεσσεψιανοί Μετανάστες

09:00 12.07.2019
Λεσσεψιανοί μετανάστες, οι «εισβολείς» που κυριεύουν την Μεσόγειο
 
Λεσσεψιανοί μετανάστες είναι οι μετανάστες της θαλάσσιας πανίδας, που άρχισαν το ταξίδι τους από την Ερυθρά Θάλασσα καταλήγοντας μέσω της Διώρυγας του Σουέζ στην Μεσόγειο Θάλασσα. Η μετανάστευση αυτή άρχισε το 1869, χρονολογία δημιουργίας της διώρυγας, γι’ αυτό και ονομάζονται «λεσσεψιανοί» από το επώνυμο του αρχιτέκτονά της Γάλλου Φερδινάνδου Λεσσέψ [1,2,3,4,6,8]. Πέρα από τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ, τα αίτια της μετανάστευσης αυτής εντοπίζονται στη ναυτιλία, στις ιχθυοκαλλιέργειες και το εμπόριο ειδών ενυδρείου [3,5,6].
 
Η μετανάστευση όμως αυτή επιταχύνθηκε από τα μέσα του 20ού αιώνα, με αποτέλεσμα σήμερα να απαριθμούνται πάνω από 300 είδη [3,7,8]. Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των Λεσεψιανών μεταναστών στη Μεσόγειο, διαδραμάτισε η προοδευτική αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Μεσογείου, η οποία δημιούργησε ένα οικείο περιβάλλον στα θερμόφιλα είδη της Ερυθράς Θάλασσας [2,3,5,6], καθώς επίσης και η εκβάθυνση της διώρυγας του Σουέζ [5]. Σήμερα θα συναντήσουμε περίπου 42 λεσσεψιανά είδη στα νερά της Ελλάδας [5] και περίπου 35 είδη στα ύδατα της Κύπρου, με πολλά από αυτά να μην έχουν αναγνωριστεί και καταγραφεί ακόμη [6]. Τα λεσσεψιανά είδη για 150 χρόνια σχεδόν συνυπάρχουν με τα ιθαγενή μεσογειακά είδη και έχουν προσαρμοστεί στις συνθήκες του νέου τους οικοσυστήματος [4,6].
 
Οι συνέπειες, εντούτοις, αυτής της μεταναστευτικής εισβολής στη Μεσόγειο δεν έχουν διατυπωθεί με ακρίβεια, γι’ αυτό και απαιτείται ευρύτερη επιστημονική μελέτη [2]. Πιθανόν η μοναδική βιοποικιλότητα της Μεσογείου να κινδυνεύει από τους γρήγορους ρυθμούς της λεσσεψιανιανής μετανάστευσης και τον μόνιμο εποικισμό από τα είδη αυτά. Η λεσεψιανή μετανάστευση αυτή ίσως να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις σε ιθαγενή είδη και να αλλάξει την οικολογία των θαλασσών [5]. Απαιτείται, λοιπόν, άμεση δράση για περιορισμό της μεταναστευτικής αυτής εισβολής Λεσεψιανών ειδών, και η διατήρηση της πλούσιας βιοποικιλότητας του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Μεσογείου.
 
 
Έρευνα-Παρουσίαση:
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι
Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org)
Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού
 
Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΧΕΙ ΒΡΑΒΕΥΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ.
 
Πηγές κειμένου:
1. έθνος : Κίνδυνος-Θάνατος ο Λαγοκέφαλος
2. Καθημερινή : Εισβολή Λεσσεψιανών Μεταναστών
3. Πολίτης : Λεσεψιανοί Μετανάστες Παντού
4. Καθημερινή : Εισβολή Λεσσεψιανών Μεταναστών στη Μεσόγειο
5. Iglésias, S., & Frotté, L. (2015). Alien marine fishes in Cyprus: update and new records. Aquatic Invasions, 10(4), 425-438.
6. Nawrot, R., Chattopadhyay, D., & Zuschin, M. (2015). What guides invasion success? Ecological correlates of arrival, establishment and spread of Red Sea bivalves in the Mediterranean Sea. Diversity and Distributions, 21(9), 1075-1086.
7. Τα 100 σημαντικότερα είδη ψαριών των κυπριακών θαλασσών, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 2011
 
Πηγή φωτογραφίας: