Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
00:00 - 01:00
Μαρία Μαρκοπούλου
01:00 - 03:00
Ηρακλής Ευστρατιάδης
03:00 - 05:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
05:00 - 06:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
06:00 - 06:10
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος
06:10 - 07:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
07:00 - 07:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος
07:05 - 08:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
08:00 - 08:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Χάρης Παναγιώτου, Νίτσα Παύλου, Γιάννης Κωστακόπουλος
08:05 - 08:30
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος
08:30 - 09:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
09:00 - 09:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος
09:05 - 10:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
10:00 - 10:10
Έλενα Χειλέτη
10:10 - 11:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
11:00 - 11:05
Έλενα Χειλέτη
11:05 - 12:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
12:00 - 12:05
Χαρά Γεωργιάδη
12:05 - 13:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
13:00 - 13:30
Πόλυς Χαραλάμπους, Κωνσταντίνος Νικολάου
13:30 - 15:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα Deutsche Welle
15:00 - 15:10
Πανίκος Καρπέττας
15:10 - 16:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
16:00 - 16:05
Πανίκος Καρπέττας
16:05 - 17:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
17:00 - 17:10
Πανίκος Καρπέττας
17:10 - 18:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
18:00 - 18:05
Γεωργία Αντωνιάδου
18:10 - 19:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
19:00 - 19:10
Ειρήνη Λαλάκη
19:10 - 21:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
21:00 - 00:00
79 %
N
4.8 km/h
80 %
W
3.4 km/h
95 %
SE
6.3 km/h
S
8.4 km/h
78 %
S
14.3 km/h
99 %
S
3.9 km/h

Περιβάλλον Για Όλους: Αέρια ρύπανση από τις εκπομπές των μηχανοκίνητων οχημάτων

09:00 18.06.2019
Από το 1991 μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2016 στην Κύπρο εγγράφηκαν κατά μέσο όρο 3158 μηχανοκίνητα ανά μήνα με το ρεκόρ εγγραφής τον Ιούλιο του 2008 όπου ο αριθμός των νέων οχημάτων ανήλθε στα 7077 και Κύπρος κατατάσσεται στην 29η θέση σε σύνολο 192 χωρών στον αριθμό μηχανοκίνητων οχημάτων ανά 1000 κατοίκους [1,2]. Οι εκπομπές των μηχανοκίνητων οχημάτων μας, όμως, περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό χημικών ενώσεων οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και να επηρεάσουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία. Οι μεγάλες ποσότητες μικροσωματιδίων τα οποία σε μέγεθος δεν ξεπερνούν το 1/10 της διαμέτρου μιας ανθρώπινης τρίχας εισέρχονται στους πνεύμονες προκαλώντας αναπνευστικά προβλήματα και, μακροπρόθεσμα, καρκινογενέσεις [3,4]. Οι υδρογονάνθρακες με τα οξείδια αζώτου μετατρέπονται σε τροποσφαιρικό όζον το οποίο προκαλεί ερεθισμούς στο αναπνευστικό σύστημα, βήχα και περιορίζει την λειτουργία των πνευμόνων.
 
Σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις από την εισπνοή οξειδίων του αζώτου και διοξειδίου του θείου ενώ το μονοξείδιο του άνθρακα αποτρέπει πρόσληψη οξυγόνου από την καρδία και τον εγκέφαλο. Διάφορες άλλες τοξικές ουσίες προκαλούν αναπτυξιακές ανωμαλίες και ενοχοποιούνται για το 50% των καρκινογενέσεων. Αξιοσημείωτες είναι επίσης και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον αφού το CO2 που απελευθερώνεται ενοχοποιείται για την παγκόσμια υπερθέρμανση ενώ κάποιες άλλες χημικές ενώσεις εισέρχονται στις τροφικές αλυσίδες με αρνητικότατες επιπτώσεις στο αναπαραγωγικό, το αμυντικό, το νευρικό και το αναπνευστικό σύστημα των οργανισμών. Τέλος, τα οξείδια του αζώτου και το διοξείδιο του θείου συμβάλουν σημαντικά στη δημιουργία της όξινης βροχής η οποία μεταβάλει το pH του εδάφους και των υδάτινων σωμάτων [4,5].
 
Με βάση την Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων AirBase στην Κύπρο τα οχήματα μας ευθύνονται για το 70% του CO, για το 30% της ρύπανσης σε NOx (οξείδια αζώτου), για το 21% των πτητικών οργανικών ενώσεων εκτός του μεθανίου (NMVOCs), για το 22 % των λεπτόκοκκων σωματιδίων PM2.5 και για το 5% της αμμωνίας (NH3) [6]. Είναι επιτακτική η ανάγκη να στραφούμε προς τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ). Ας προσπαθήσουμε να χρησιμοποιούμε περισσότερο τα διαθέσιμα ΜΜΜ και το ποδήλατο και ας περπατάμε περισσότερο.
 
Έρευνα-Παρουσίαση:
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι - Περιβαλλοντολόγοι
Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org)
Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού