71 %
N
1.9 km/h
E
3.7 km/h
86 %
W
2.9 km/h
S
6.8 km/h
71 %
NE
3.9 km/h
41 %
NW
0 km/h

Περιβάλλον για όλους: Εκπαίδευση για την Περιβαλλοντική Πολιτότητα

09:00 11.06.2019
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι γνωστή όπως και η σημασία της. Ένας νέος τύπος εκπαίδευσης “Εκπαίδευση για την Περιβαλλοντική Πολιτότητα” (ΕΠΠ) ορίζεται ως ο τύπος της εκπαίδευσης ο οποίος καλλιεργεί ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων όπως επίσης και τις απαραίτητες δεξιότητες, αξίες, στάσεις, και ικανότητες-ιδιότητες που ένας περιβαλλοντικός πολίτης πρέπει να κατέχει ώστε να είναι ικανός, να δρα και να συμμετέχει στην κοινωνία ως παράγοντας αλλαγής στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα, σε τοπική, εθνική και παγκόσμια κλίμακα, με ατομικές και συλλογικές δράσεις, προς την κατεύθυνση της επίλυσης σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων, προλαμβάνοντας νέα περιβαλλοντικά προβλήματα, επιτυγχάνοντας την αειφορία, καθώς επίσης και αναπτύσσοντας μια υγιή σχέση με τη φύση.
 
Η “Εκπαίδευση για την Περιβαλλοντική Πολιτότητα” (ΕΠΠ) είναι σημαντικό να ενδυναμώνει τους πολίτες για την άσκηση των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων καθώς επίσης και για τον προσδιορισμό των δομικών αιτίων της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και των περιβαλλοντικών προβλημάτων, την ανάπτυξη της θέλησης και των ικανοτήτων - ιδιοτήτων για κριτική και ενεργή εμπλοκή και κοινωνική συμμετοχή για την αντιμετώπιση αυτών των δομικών αιτίων, δρώντας ατομικά και συλλογικά, με δημοκρατικά μέσα, και λαμβάνοντας υπόψη την ενδο- και δια- γενεακή δικαιοσύνη (ENEC, 2018). Ας προωθήσουμε λοιπόν, την Εκπαίδευση για την Περιβαλλοντική Πολιτότητα.
 
 
Έρευνα-Παρουσίαση:
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι - Περιβαλλοντολόγοι
Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org)
Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού
 
 
Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΧΕΙ ΒΡΑΒΕΥΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ.