Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
00:00 - 01:00
Μαρία Μαρκοπούλου
01:00 - 03:00
Ηρακλής Ευστρατιάδης
03:00 - 05:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
05:00 - 06:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
06:00 - 06:10
Μιχάλης Παπαευαγόρου - Νίτσα Παύλου - Χάρης Παναγιώτου
06:10 - 07:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
07:00 - 07:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου - Νίτσα Παύλου - Χάρης Παναγιώτου
07:05 - 08:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
08:00 - 08:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου - Χάρης Παναγιώτου - Νίτσα Παύλου
08:05 - 08:30
Μιχάλης Παπαευαγόρου - Νίτσα Παύλου - Χάρης Παναγιώτου
08:30 - 09:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
09:00 - 09:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου - Νίτσα Παύλου - Χάρης Παναγιώτου
09:05 - 10:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
10:00 - 10:10
Έλενα Χειλέτη
10:10 - 11:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
11:00 - 11:05
Έλενα Χειλέτη
11:05 - 12:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
12:00 - 12:05
Χρήστος Ζαβός
12:05 - 13:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
13:00 - 13:40
Πόλυς Χαραλάμπους - Χρήστος Ζαβός
13:40 - 15:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
15:00 - 15:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα Deutsche Welle
15:05 - 15:15
Πανίκος Καρπέττας
15:15 - 16:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
16:00 - 16:05
Πανίκος Καρπέττας
16:05 - 17:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
17:00 - 17:10
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
17:10 - 18:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
18:00 - 18:05
Χρήστος Ζαβός
18:05 - 18:10
Φάνης Κρίγκος
18:10 - 19:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
19:00 - 19:10
Φάνης Κρίγκος
19:10 - 21:00
Σώσης Θεοδοσίου
21:00 - 00:00
53 %
S
1.4 km/h
67 %
SE
0 km/h
27 %
W
0 km/h
S
7.6 km/h
255 %
NW
4.2 km/h
21 %
N
0 km/h

Παγκύπριος Φωτογραφικός Διαγωνισμός 2018 με θέμα "Σχήματα"

07.06.2018

Το Κανάλι 6 και η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού) διοργανώνουν για 5η συνεχή χρονιά, Παγκύπριο Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα "Σχήματα" και σε αυτόν μπορούν να συμμετάσχουν τόσο ερασιτέχνες όσο και επαγγελματίες φωτογράφοι, που αποδέχονται και τηρούν τους όρους συμμετοχής.

Αν ρίξουμε μια ματιά γύρω μας, θα αντιληφθούμε εκατοντάδες σχήματα. Είτε αυτά είναι πάνω σε κτήρια είτε βρίσκονται στο εσωτερικό τους, στους δρόμους ή ακόμα στο τοπίο που μας περιβάλλει.

Σας προσκαλούμε λοιπόν να δημιουργήσετε με τη φαντασία σας έγχρωμες φωτογραφίες, με σχήματα που θα εντυπωσιάσουν το μάτι με την σύνθεση και την πρωτοτυπία τους.
Σκεφτείτε τη συμμετρία των σχημάτων, τη γεωμετρία και την γωνία λήψης τους, με σκοπό την πιο πρωτότυπή σας φωτογραφία.

Θα δοθούν τρία βραβεία ως εξής: € 300 στο 1ο βραβείο, € 200 στο δεύτερο βραβείο και € 100 στο τρίτο βραβείο καθώς και 5 (πέντε) έπαινοι, οι οποίοι θα λάβουν τιμητικό δίπλωμα. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα απαρτίζεται από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή.

Λήξη Συμμετοχών: 08/09/2018
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

«ΣΧΗΜΑΤΑ»
Παγκύπριος Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Φωτογραφική Εταιρία Κύπρου
Μέλος της FIAP
Τμήμα Λεμεσού

1. Ο φωτογράφος θα πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός των φωτογραφιών που θα υποβληθούν και θα φέρει την ευθύνη για πρόσωπα που θα απεικονίζονται σε αυτές. Με τη συμμετοχή του δηλώνει πως οι φωτογραφίες που αποστέλλει, δεν παραβαίνουν τη νομοθεσία και δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα τρίτων.

2. Υποβολή συμμετοχής:

2.1 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι 10 έγχρωμες φωτογραφίες, σε ηλεκτρονική μορφή (τύπου JPG), σε έναν ψηφιακό δίσκο (CD). Πάνω στο CD θα πρέπει να αναγράφεται μόνο ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός του φωτογράφου, τον οποίο ο ίδιος θα ορίσει, καθώς και ο τίτλος του διαγωνισμού.

2.2 Κάθε φωτογραφία (ηλεκτρονικό αρχείο) στο CD, θα πρέπει να φέρει τον κωδικό αριθμό, τον αύξοντα αριθμό και τον τίτλο της. Για καθαρά τεχνικούς λόγους, η ονομασία του αρχείου θα πρέπει να γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες (Για παράδειγμα, η 3η στη σειρά φωτογραφία του συμμετέχοντα με Κωδικό Αριθμό 22555, με τίτλο «Σχήματα», θα πρέπει να γράφεται: 22555-3-sximata).

Στο δελτίο συμμετοχής, οι τίτλοι των φωτογραφιών να γράφονται είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά.

Παρακαλούμε να αποφεύγονται τίτλοι όπως άτιτλο, ονομασία που είναι η ίδια σε περισσότερες από μία φωτογραφίες, ή τον ίδιο τίτλο με αύξοντα αριθμό όπως Σχήματα 1, Σχήματα 2 κοκ. Σε τέτοια περίπτωση, η συμμετοχή θα απορρίπτεται. Ο τίτλος των φωτογραφιών δε, να είναι σύντομος και περιεκτικός.
Πάνω στη φωτογραφία δεν πρέπει να υπάρχει οποιοδήποτε διακριτικό, όπως υδατογράφημα (watermark), αρχικά, ημερομηνία, σύμβολα κλπ.


2.3 Το δικαίωμα συμμετοχής στο φωτογραφικό διαγωνισμό είναι €5 για τα μέλη της ΦΕΚ, που έχουν τακτοποιημένη τη συνδρομή τους, καθώς και για φοιτητές, στρατιώτες και μαθητές. Για μη μέλη, το δικαίωμα συμμετοχής είναι €10.

2.4 Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να παραδίδει κλειστό, μέσα σε φάκελο, το Δελτίο Συμμετοχής, προσεκτικά συμπληρωμένο, μαζί με το CD. Το δικαίωμα συμμετοχής να παραδίδεται την ώρα της υποβολής της συμμετοχής, στον υπεύθυνο παραλαβής της ΦΕΚ Λεμεσού.

2.5 Η τελευταία ημερομηνία υποβολής συμμετοχών είναι το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018 και μπορούν να παραδίδονται στο Οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού, στην οδό Αγκύρας 120, 1ο όροφο, κάθε Τετάρτη και Σάββατο από τις 4.00 μμ. μέχρι τις 8.00μμ. (Τηλ.: 25384381).

2.6 Φωτογραφίες που υποβλήθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και έτυχαν βράβευσης ή ανάρτησης σε έκθεση, ή φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

2.7 Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από ανεξάρτητους φωτογράφους ή/και άλλους καλλιτέχνες, καθώς επίσης και από εκπροσώπους των Διοργανωτών. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και αμετάκλητη, εκτός και αν προκύψει σοβαρός λόγος, για ανάκληση της απόφασης αυτής. Οι διοργανωτές και/ή κριτές, διατηρούν το δικαίωμα, κατά τη διαδικασία της κριτικής των υποβληθέντων έργων, να μην απονείμουν κάποιο βραβείο ή/και έπαινο, αν κρίνουν ότι τα υποβληθέντα έργα δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες κανονισμούς και κατ’ επέκταση στο θέμα και στο επίπεδο του διαγωνισμού.

2.8 Μετά την κριτική, οι φωτογράφοι των οποίων θα επιλεγούν φωτογραφίες, θα ενημερωθούν, για να τυπώσουν τις επιλεγμένες φωτογραφίες τους για την έκθεση. Αυτές θα παραδίδονται στο Οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού. Ο μέγιστος αριθμός επιλεγμένων φωτογραφιών για την έκθεση, ανά συμμετέχοντα, θα μπορεί να είναι μέχρι 6 (έξι).

Σε περίπτωση που κάποιες από τις υποβληθείσες φωτογραφίες είναι πανοραμικές ή τετράγωνες, τότε αυτές θα πρέπει να εκτυπωθούν σε φωτογραφικό χαρτί των διαστάσεων που θα τους ζητηθεί και ο κενός χώρος γύρω από τη φωτογραφία να είναι λευκού χρώματος.

2.9 Οι Διοργανωτές θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν στις ιστοσελίδες τους ή αλλού, οποιεσδήποτε από τις φωτογραφίες που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό αυτό, αναφέροντας πάντα το όνομα του φωτογράφου.

2.10 Οι Διοργανωτές θα κρατήσουν τις τυπωμένες βραβευμένες φωτογραφίες από το διαγωνισμό, για το αρχείο τους καθώς και ηλεκτρονικό αρχείο όλων των φωτογραφιών που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό. Όπου χρησιμοποιούνται οι φωτογραφίες, θα γίνεται αναφορά του ονόματος του φωτογράφου.

2.11 Οι υπόλοιπες φωτογραφίες, θα επιστραφούν στους δικαιούχους μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης.

Για το δελτίο συμμετοχής πατήστε εδώ


3. ΒΡΑΒΕΙΑ & ΕΚΘΕΣΗ:

3.1 Θα δοθούν τρία βραβεία ως εξής: Για το πρώτο βραβείο θα δοθεί χρηματικό ποσό €300, για το δεύτερο €200 και για το τρίτο €100, καθώς και 5 (πέντε) έπαινοι, οι οποίοι θα λάβουν τιμητικό δί-πλωμα.

3.2 Τα εγκαίνια της έκθεσης και η βράβευση των φωτογραφιών, θα γίνουν σε ημερομηνία και χώρο που θα ανακοινωθεί αργότερα.

3.3 Οι Διοργανωτές, διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν το διαγωνισμό, να αλλάξουν τα δώρα βράβευσης καθώς και το χώρο, την ημερομηνία και την πραγματοποίηση ή μη της έκθεσης, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για κάποιο σοβαρό λόγο.

Η υποβολή φωτογραφιών στο διαγωνισμό σημαίνει την αποδοχή των πιο πάνω όρων. Μη συμμόρφωση σε οποιονδήποτε από τους πιο πάνω κανονισμούς, συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να μη χαθεί ή καταστραφεί οποιαδήποτε φωτογραφία. Σε περίπτωση, όμως, καταστροφής, απώλειας ή ακόμα αντιγραφής ή κλοπής φωτογραφιών, οι Διοργανωτές δεν θα φέρουν καμία ευθύνη.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Επικοινωνείτε με την ΦΕΚ Λεμεσού ή επισκεφθείτε το οίκημα της, στην οδό Αγκύρας 120, 1ο όροφο, κάθε Τετάρτη & Σάββατο 4μμ – 8μμ (Τηλ. 25384381).
Μπορείτε ακόμα να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΦΕΚ, www.cps.com.cy ή να επικοινωνείτε με την κα Αθηνούλα Καρούζη στο τηλ. 99350119.

 

 

Add to Νέα Σταθμού: 
1