Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
00:00 - 01:00
Μαρία Μαρκοπούλου
01:00 - 03:00
Ηρακλής Ευστρατιάδης
03:00 - 05:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
05:00 - 06:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
06:00 - 06:10
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος, Μαρία Ηροδότου
06:10 - 07:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
07:00 - 07:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος, Μαρία Ηροδότου
07:05 - 08:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
08:00 - 08:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Χάρης Παναγιώτου, Νίτσα Παύλου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Μαρία Ηροδότου, Χριστόφορος Νέστωρος
08:05 - 08:30
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος, Μαρία Ηροδότου
08:30 - 09:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
09:00 - 09:05
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος, Μαρία Ηροδότου
09:05 - 10:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
10:00 - 10:10
Έλενα Χειλέτη
10:10 - 11:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
11:00 - 11:05
Έλενα Χειλέτη
11:05 - 12:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
12:00 - 12:05
Χρήστος Ζαβός
12:05 - 13:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
13:00 - 13:40
Πόλυς Χαραλάμπους, Χρήστος Ζαβός
13:40 - 15:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
15:00 - 15:05
Δημοσιογραφικό Τμήμα Deutsche Welle
15:05 - 15:15
Πανίκος Καρπέττας
15:15 - 16:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
16:00 - 16:05
Πανίκος Καρπέττας
16:05 - 17:00
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
17:10 - 18:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
18:00 - 18:05
Χρήστος Ζαβός
18:05 - 18:10
Φάνης Κρίγκος
18:10 - 19:00
Δημοσιογραφικό Τμήμα
19:00 - 19:10
Φάνης Κρίγκος
19:10 - 21:00
Σώσης Θεοδοσίου
21:00 - 00:00
72 %
N
1.1 km/h
81 %
S
8.4 km/h
79 %
NW
3.4 km/h
SW
5.3 km/h
255 %
W
6.8 km/h
50 %
NW
2.1 km/h

Η Αρχή Λιμένων αναφέρει ότι δεν μένει απαθής για το λιμάνι Λεμεσού

Η Αρχή Λιμένων δεν μένει απαθής στην όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο Λιμάνι Λεμεσού και ασκεί τον εποπτικό της ρόλο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Αρχή σε απάντηση σε δημοσίευμα στον ημερήσιο Τύπο.

Η Αρχή θεωρεί ατυχή την τοποθέτηση δημοσιογράφου ότι λόγω ιδιάζουσας σχέσης του Προέδρου του ΔΣ με ένα εκ των συνεταίρων της εταιρείας που διαχειρίζεται το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, η ΑΛΚ δεν μπορεί να ασκήσει τον εποπτικό της ρόλο.
 
 «Σε κάθε δε περίπτωση και παρόλο που η διαχείριση των Συμφωνιών παραχώρησης τυγχάνουν χειρισμού από την Κυβέρνηση, ως Συμβαλλόμενο μέρος με τους Διαχειριστές, η Αρχή Λιμένων δεν μένει απαθής και έχει ήδη προβεί σε ενεργοποίηση της διαδικασίας που εμπίπτει στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και εκεί που δύναται να παρέμβει ασκώντας τις εποπτικές της εξουσίες», αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι από τις 29.1.2017, η Αρχή Λιμένων Κύπρου, ασκεί το νέο της ρόλο, του Ρυθμιστή και Ιδιοκτήτη των λιμανιών που βρίσκονται κάτω από την αρμοδιότητά της, στη βάση του νέου νομοθετικού  πλαισίου.
 
 Όπως αναφέρεται, για να καταστεί αυτό δυνατό έχουν επέλθει αρκετές τροποποιήσεις στη Νομοθεσία  της ΑΛΚ, ώστε να περιβληθεί η ΑΛΚ με εκείνες τις νέες, ενισχυμένες εξουσίες και αρμοδιότητες για να μπορέσει να επιτελέσει τα καθήκοντά της με επιτυχία και αποτελεσματικότητα.
 
Προστίθεται ότι η εξουσία της Αρχής δεν περιορίζεται μόνο στην έκδοση Διαταγμάτων και Κανονισμών που ρυθμίζουν τις λειτουργίες ενός λιμανιού ή λιμενικής περιοχής αλλά και στην εξουσία της ΑΛΚ να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, μέχρι €40,000, κατόπιν έκδοσης αιτιολογημένης απόφασης του ΓΔ/ΑΛΚ.
 
 Επίσης, αναφέρεται, η παράλειψη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε πρόνοια Κανονισμού ή Διατάγματος ή Γνωστοποίησης ή Οδηγίας που έχει εκδώσει η ΑΛΚ, συνιστά αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης, ο παραβάτης τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €80,000 ή με ποινή φυλάκισης για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 2 χρόνια ή και με τις δύο ποινές.
 
Σημειώνεται ότι για την άσκηση του νέου ρόλου της, και με βάση τη νέα νομοθεσία, η ΑΛΚ έχει προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του οργανογράμματός της και  δημιούργησε ανεξάρτητο Τμήμα Ρύθμισης Λιμενικών Θεμάτων (Regulatory Dept).
Αναφέρεται επίσης, ότι λόγω της εξειδικευμένης φύσης του θέματος και μέχρι την επιλογή του  υπεύθυνου του τμήματος για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, η ΑΛΚ λαμβάνει εξειδικευμένες υπηρεσίες από ξένο εμπειρογνώμονα , δικηγόρο διεθνούς εμβέλειας, εξειδικευμένο σε θέματα λιμενικών ιδιωτικοποιήσεων. Προστίθεται ότι άσκηση του εποπτικού ρόλου της ΑΛΚ γίνεται μέσω του συγκεκριμένου Τμήματος, κάτω από την εποπτεία του Γενικού Διευθυντή.

Πρόσθετα με τα πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΚ, αναφέρεται, δημιούργησε Επιτροπή από τρία μέλη του συμβουλίου, στην οποία προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος, με πλήρεις εξουσίες και αποφασιστική αρμοδιότητα να παίρνει τελικές αποφάσεις, όπου κρίνει αναγκαίο, για επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων προκύψουν από την εμπορικοποίηση και για υποβοήθηση του έργου της κυβέρνησης, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο.