73 %
N
1.8 km/h
E
6.4 km/h
58 %
SW
6.1 km/h
S
16.4 km/h
81 %
NE
4 km/h
NW
8.2 km/h

Ελεγκτική: "Βασιλικοί" μισθοί στην Εταιρεία Υδρογονανθράκων (πίνακας)

Για απαράδεκτο τρόπο χειρισμού των θεμάτων προσωπικού ο οποίος οδηγεί σε συνεχιζόμενη διασπάθιση δημοσίου χρήματος στην Κρατική Εταιρεία Υδρογονανθράκων κάνει λόγο η Ελεγκτική Υπηρεσία στην ειδική της έκθεση για τον έλεγχο συμμόρφωσης της ΕΥΚ για την περίοδο Οκτωβρίου 2013 – Δεκεμβρίου 2016.
 
Η έκθεση, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα, διαπιστώνει σοβαρές παραλήψεις και παραβάσεις, ακόμα και παραβιάσεις νόμων του κράτους.
 
Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου, αφορούν:
  • Μη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων αναφορικά με τους προϋπολογισμούς της ΕΥΚ.
  • Προσλήψεις προσωπικoύ και εφαρμογή νέων κλιμάκων μισθοδοσίας χωρίς τη λήψη της εκ των προτέρων έγκρισης του αρμόδιου Υπουργείου Ενέργειας, καθώς και του Υπουργείου Οικονομικών.
  • Παραχώρηση της κρατικής χορηγίας από το Υπουργείο Οικονομικών στην ΕΥΚ χωρίς να ικανοποιείται σχετικός όρος κρατικού νόμου που αφορά τις μειώσεις των απολαβών του προσωπικού της ΕΥΚ, σύμφωνα με τις μειώσεις στις απολαβές στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 
Η Ελεγκτική Υπηρεσία γνωστοποιεί ότι αφού λάβει τα σχόλια της Εταιρείας Υδρογονανθράκων, θα αποφασίσει κατά πόσο συντρέχουν λόγοι να υποβάλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό Ενέργειας για παραπομπή του θέματος στο Γενικό Εισαγγελέα, για το ενδεχόμενο να αναζητηθούν από την Πρόεδρο και τα μέλη της ΕΥΚ αστικές ευθύνες για τυχόν ζημιά που υπέστη η Εταιρεία, εξ αιτίας των πράξεων ή παραλείψεων τους.
 
Στην ενότητα που αφορά το μισθολόγιο του προσωπικού της εταιρείας, η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι οι νέες κλίμακες του προσωπικού καθορίστηκαν στη βάση ενός Οδηγού που ετοιμάστηκε μετά από παγκόσμια έρευνα.
 
Για τις θέσεις του Γενικού Διευθυντή και του Διευθυντή χρησιμοποιήθηκαν οι μέσοι ετήσιοι μισθοί ανά είδος εταιρείας και συγκεκριμένα οι μισθοί που λαμβάνουν οι Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές εταιρειών που λειτουργούν ως Operators, καθώς επίσης οι μισθοί που λαμβάνουν οι Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές των μεγαλύτερων εταιρειών της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου όπως η BP plc, η Chevron Corporation, η ExxonMobil Corporation, η Royal Dutch Shell plc και η Total SA.
 
Για τις κλίμακες του υπόλοιπου προσωπικού χρησιμοποιήθηκαν οι μέσοι ετήσιοι μισθοί ανά ειδικότητα.
 
Όσον αφορά στις θέσεις του γραμματειακού προσωπικού και της καθαρίστριας, χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές της επιτόπιας αγοράς.